Published: 07-11-2023 14:12 | Updated: 23-11-2023 10:26

Over 49 million SEK from the Swedish Research Council to researchers at MTC

Growing seed
Growing seed Photo: Pixabay

In the Swedish Research Council's (VR) latest call for medicine and health 2023, research grants of 49 645 000 SEK were distributed to 11 researchers at the Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, for the years 2023-2028.

Birgitta Henriques-Normark SEK 4 800 000 in project grant for: "Gram-positiva membranvesikler (MV): Biogenes, struktur, patogenes, och potentialen att användas som en plattform för antimikrobiella medel"

Claudia KutterSEK 4 800 000 in project grant for: "Dechiffrera RNA-medierade mekanismer som förmedlar leversjukdomsskydd"

Ben Murrell: SEK 5 400 000 in project grant for: "Proteindesign för pandemiberedskap"

Vicente Pelechano SEK 2 400 000 in project grant for: "Garcia Skalbar Etikettfri elektrisk detektering av patogener"

Martin Rottenberg SEK 2 400 000 in project grant for: "Immunmekanismer och oxidantstress bakom interaktionen mellan tuberkulos och diabetes"

Galina Selivanova SEK 4 800 000 in project grant for: "Att ta reda på mekanismer och terapeutiska möjligheter av muterade p53 gain-of-function som förhindrar antitumörimmunsvar"

Georgios Sotiriou SEK 8 245 000 in project grant for: "Tidsreglerad metod för att hantera infektion och främja läkning med hjälp av funktionella nanopartiklar"

Margareta Wilhelm SEK 2 400 000 in project grant for: "Studier av utveckling och behandling av tumörer som bildas i nervsystemet hos barn"

Andrea Fossati SEK 6 000 000 in establishing grant for: "Identifiera nya sårbarheter i M. tuberculosis med hjälp av genetiska och proteomiska metoder"

Amirata Saei Dibavar SEK 6 000 000 in establishing grant for: "Multidimensionell kemisk proteomik för att omvandla tumörsårbarheter till nya terapier vid tjocktarmscancer"

Nele Brusselaers SEK 2 400 000 in project grant for: "Mikrobiom-påverkande läkemedel i barndom och tidigt liv"