Published: 18-12-2018 16:28 | Updated: 18-12-2018 16:28

Linda Björkhem-Bergman has been awarded a grant from The Swedish Cancer Society

Linda Björkhem-Bergman, at the Divison of Clinical Geriatrics, NVS, has been awarded a grant from The Swedish Cancer Society for her research project " Att få leva tills man dör – Faktorer som påverkar symptombörda, livskvalitet och överlevnadstid hos Cancerpatienter i Palliativt skede. Fokus på vitamin D och immunförsvaret". In total, it amounts to 3 million kronor distributed over a three year period 2019-2012.