Published: 22-12-2021 11:22 | Updated: 22-12-2021 12:04

Eleven KI researchers receive grants for research on cancer and allergies

Cancer patient holding doctor's hand.
Eleven researchers at KI have received in total SEK 2.6 million for research about cancer and allergy. Foto: Getty Images

Eleven researchers at five departments at Karolinska Institutet have received funding from Cancer- och Allergifonden (Cancer and Allergy Fund) for their point-of-care research projects on cancer and allergies. The researchers from Karolinska were allocated SEK 2.6 million. In total, the Fund distributed a total of five million SEK to Swedish cancer and allergy research.

”What is unique about the research grants from Cancer- och Allergifonden is our focus on point-of-care research and our willingness to support research projects from their inception. There have been many important research projects that applied for funding this year, with the number of applications exceeding those of previous years. This increase demonstrates the need for funding cancer and allergy research. We are especially pleased to support two projects that deal with pancreatic cancer, as this is one of the most serious forms of cancer and is expected to affect an increased number of patients in the future”, says Mikael Björnstedt, Professor of Pathology at the Karolinska Institute, as well as a member of the Board of Cancer- och Allergifonden and its scientific secretary.

Research projects from KI who have received grants

Adnane Achour at the Department of Medicine, Solna has received research grants for the project with the Swedish project title ”Utveckling av MHC klass I-bindande super-peptider för cancervaccin”.

Anders Näsman at the Department of Oncology-Pathology has received research grants for the project with the Swedish project title ”Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom och maligna spottkörteltumörer”.

Anders Österborg at the Department of Oncology-Pathology has received research grants for the project with the Swedish project title ”Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser”.

Anna Nopp Scherman at the Department of Clinical Research and Education, Södersjukhuset has received research grants for the project with the Swedish project title ”Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt lungfunktion?”

Hanna Eriksson at the Department of Oncology-Pathology has received research grants for the project with the Swedish project title ”Analyser av tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom för förbättrad handläggning och behandling”.

Helen Kaipe at the Deparment of Laboratory Medicine has received research grants for the project with the Swedish project title ”Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer och kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner”.

Håkan Mellstedt at the Department of Oncology-Pathology has received research grants for the project with the Swedish project title ”ROR1 - en ny målstruktur för individanpassad cancerbehandling (PrecisionsCancerMedicin)”.

Marianne Van Hage at the Department of Medicine, Solna has received research grants for the project with the Swedish project title ”Födoämnes- och luftvägsallergi – globala sjukdomar ur ett molekylärt och kliniskt perspektiv”.

Mikael Björnstedt at the Deparment of Laboratory Medicine has received research grants for the project with the Swedish project title ”Nya selenbaserade strategier för behandling av resistent cancer”.

Roland Grafström at the Institute of Environmental Medicine has received research grants for the project with the Swedish project title ”Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener”.

Susanne Gabrielsson at the Department of Medicine, Solna has received research grants for the project with the Swedish project title ”Extracellulära vesiklar som mål för cancerterapi och som biomarkörer i cancer”.