Published: 13-12-2022 17:13 | Updated: 13-12-2022 17:13

Cancer and Allergy Fund awards 2.5 million to KI researchers

Photo: Getty Images
Photo: Getty Images

The Cancer and Allergy Fund has awarded a grant of SEK 4.2 million to 23 patient-end projects on cancer and allergies. Of these, fifteen researchers at nine departments at Karolinska Institutet are to share SEK 2.5 million.

An unprecedented 80 applications were submitted, of which 23 projects throughout Sweden have been awarded grants of SEK 100,000 and up, 18 of which are on cancer and five on allergies.

“There were more applications than ever before, which just shows how much support is needed for research in these fields,” says Mikael Björnstedt, professor of pathology at Karolinska Institutet, and board member and scientific secretary of the Cancer and Allergy Fund. “This said, we can see a declining trend in applications on allergies, but we also saw many good translational projects among them.”

Here are the 15 projects from KI that have been awarded a grant:

Anders Näsman at the Department of Oncology-Pathology
Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom (OPC) och maligna spottkörteltumörer (MST)

Anders Österborg at the Department of Oncology-Pathology
Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser

Anna Nopp at the Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt lungfunktion?

Caroline Nordenvall at the Department of Molecular Medicine and Surgery
Registerbaserade studier av kolorektalcancer utgående från Swedish Colorectal Cancer Registry

Christofer Juhlin at the Department of Oncology-Pathology
Klinisk implementering av TERT-analyser: Mot effektivare prognostisering och behandling av sköldkörtelcancer

Hans Grönlund at the Department of Clinical Neuroscience
Individbaserad Medicin: immunterapi vid cancer

Helen Kaipe at the Department of Clinical Neuroscience
Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer - fibroblasters och kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner

Håkan Mellstedt at the Department of Oncology-Pathology
ROR1 och fraktalkinreceptorerna befrämjar utvecklingen av individanpassad målinriktad behandling vid cancer (PrecisionsMedicin)

Isabelle Magalhaes at the Department of Oncology-Pathology
Mesotelinriktad CAR T-cellsterapi för behandling av äggstockscancer

Katalin Dobra at the Department of Oncology-Pathology
Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckscancer genom datorstödd tumörgradering, molekylär kartläggning och klinisk validering av biomarkörer

Marco Gerling at the Department of Biosciences and Nutrition
Ny behandlingsprincip mot levermetastaser

Marianne Van Hage at the Department of Medicine, Solna 
Kliniska studier av svår födoämnes- och luftvägsallergi - från nya mekanismer på molekylär nivå till nya biomarkörer

Michael Uhlin at the Department of Clinical Science, Intervention and Technology
Gamma Delta T-cellers roll vid cancer och cancerbehandling

Roland Grafström at the Institute of Environmental Medicine
Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener

Susanne Gabrielsson at the Department of Medicine, Solna 
Extracellulära vesiklar som sjukdomsmarkörer och som måltavla för behandling i urinblåsecancer