Published: 08-11-2023 13:44 | Updated: 23-11-2023 10:25

Over 26 million from the Swedish Research Council to researchers at MBB

Growing seed
Photo: Pixabay

In the Swedish Research Council (VR) latest call for medicine and health and natural and engineering sciences 2023, research grants of 26 197 750 SEK were distributed to six researchers at the Department of Medical Biochemistry and Biophysics for the years 2023-2028.

Simon Elsässer, 8 997 750 SEK in project grant for: "Hur specificeras celltyper i tidig mänsklig embryogenes?"

Oscar Fernandez-Capetillo, 4 800 000 SEK in project grant for: "Målstyrning mot resistens av första linjens cancerterapier"

Jesper Haeggström, 2 400 000 SEK in project grant for: "Betydelse och reglering av lipidmediatorer vid hälsa och sjukdom"

Qiang Pan-Hammarström, 3 600 000 SEK in project grant for: "Genetisk och immunologisk orsak till svår SARS-CoV-2 infektion"

Berhard Schmierer, 2 400 000 SEK in project grant for: "Att leverera löftet om CRISPR-Cas precisionsmedicin"

Jussi Taipale, 4 000 000 SEK in project grant (natural and engineering sciences) for: "Interaktioner som definierar den regulatoriska genkoden - den strukturella grunden för kooperativt bindande av transkriptionsfaktorer till fritt och nukleosomt DNA"