Published: 08-11-2022 09:13 | Updated: 08-11-2022 09:13

NVS awarded over 36 million SEK in funding from the Swedish Research Council

Nine NVS researchers receive funding in the latest announcement in medicine and health from the Swedish Research Council.

Photo: Pixabay

Congratulations to the following researchers, who share a total of 36,6 million SEK in research grants.

Maria Ankarcrona, Division of Neurogeriatrics, 3 000 000 SEK project grant for ”Funktionella studier av organellkontakter i Alzheimers sjukdom”.

Linda Björkhem-Bergman, Division of Clinical Geriatrics, 2 400 000 SEK project grant for "Kliniska och Translationella studier om cancerutlöst fatigue - fokus på vitamin D och immunförsvaret".

Lars E. Eriksson, Division of Nursing, 2 400 000 SEK project grant for ”Att främja tidig diagnos av lungcancer: Transdisciplinära ansatser att kombinera patientrapporterade, biomolekylära och bilddata”

Daniel Ferreira, Division of Clinical Geriatrics, 2 400 000 SEK project grant for ”‘FindDLB’ – En ledande plattform för svensk forskning om Lewykroppsdemens”.

Erika Franzén, Division of Physiotherapy, 6 000 000 SEK project grant for ”Park-MOVE studien: Styrning mot precisionsrehabilitering för Parkinsons sjukdom informerad av diversitet, träningsrespons och hjärnaktivitet vid rörelse”.

Sara Garcia-Ptacek, Division of Clinical Geriatrics, 6 000 000 SEK establishment grant for ”Translationell identifiering av läkemedel för behandling av Alzheimerdemens”.

David Moulaee Conradsson, Division of Physiotherapy, 6 000 000 SEK establishment grant for ”Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående”.

Joana Pereira, Division of Clinical Geriatrics, 2 400 000 SEK project grant for ”En noradrenerg markör för tidig upptäckt och individuell behandling av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom”.

Hong Xu, Division of Clinical Geriatrics, 6 000 000 establishment grant for ”Demens och njursjukdomar: epidemiologiska försättningar för riskfaktorer och behandlingsstrategier”.