Published: 02-11-2023 14:45 | Updated: 23-11-2023 10:21

Almost 70 million SEK awarded to MedH researchers by Swedish Research Council

Idea money finance
Photo: Kseniya Hartvigsson.

In the Swedish Research Council's latest call, SEK 69 000 000 was awarded to 12 researchers at the Department of Medicine, Huddinge (MedH) for the years 2023-2028.

Medicine and health

Johan Sandberg, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 9 000 000 in project grant for: "MAIT cellers immunbiologi vid hälsa och sjukdom". 

Mattias Svensson, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 2 400 000 in project grant for: "Kartläggning av fibroblasters förmåga att modellera makrofager i vävnad".

Sten Eirik Jacobsen, Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM), SEK 9 000 000 in project grant for: "Stamceller i normal och malign blodbildning".

William Nyberg, SEK 6 000 000, in establishment grant for: "Generering av CAR-T-celler in vivo genom genetisk målstyrning".

Arnika Wagner, Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM), SEK 6 000 000 in establishment grant for: "Att generera CD38-modifierade NK-celler för kombinationsterapi med CD38-rantikroppar vid multipelt myelom".

Jakob Theorell, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 6 000 000 in establishment grant for: "De autoimmuna encefaliternas epidemiologi och cellulärimmunologi ". 

Paul Petrus, Endocrinology and diabetes, SEK 6 000 000 in establishment grant for: "Kartlägga kommunikationen mellan interna klockor och deras roll i multimorbiditet".

Alastair Kerr, Endocrinology and diabetes, SEK 6 000 000 in establishment grant for: "Långa icke-kodande RNA som en finjustering av fettcellsfunktion". 

Lucas Massier, Endocrinology and diabetes, 6 000 000 SEK in establishment grant for: "Studier av fibroblastheterogenitet i fettväven och dess roll i metabol sjukdom".

Viruses and pandemics

Niklas Björkström, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 5 400 000 in project grant for: "Utnyttjande av klinisk intervention vid svår Covid-19 för att förstå behandlingsmekanismer och patogenes". 

Hans-Gustaf Ljunggren, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 3 600 000 in project grant for: "Studier av SARS-CoV-2 mRNA vaccin-inducerad immunitet i immundefekta patientgrupper samt kapacitetsuppbyggnad för att kunna hantera utbrott av nya SARS-CoV-2 virus-varianter"

Malin Flodström Tullberg, Center for Infectious Medicine (CIM), SEK 3 600 000 in project grant for: "En plattform för utveckling och testning av nya effektiva vacciner mot enterovirusinfektioner".