Published: 09-12-2022 11:26 | Updated: 09-12-2022 11:26

33 million SEK to OnkPat researchers from Radiumhemmets Forskningsfonder

In this year's announcement of project grants from Radiumhemmets Forskningsfonder, OnkPat received a total of 33 million SEK. 32 researchers were granted funding.

Funding Radiumhemmets Forskningsfonder
Name Grant Title of project
Jonas Bergh 2,4 milj Human bröstcancer - studier av faktorer involverade i tumörprogression, terapiresistens och skräddarsydda behandlingskoncept för den enskilda patienten
Gabriella Cohn Cedermark 0,9 milj SWENOTECA ABC-studien
Hanna Dahlstrand 0,4 milj Immunceller i relation till genetisk profil och utveckling av nya varianter av T-cellsbaserad immunterapi vid äggstockscancer
Tina Dalianis 0,5 milj Studies on human papillomaviruses and other markers to specifically target and improve therapy for head and neck patients
Katalin Dobra 0,3 milj Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckscancer
Tom Erkers 0,6 milj Modulering av apoptotisk signalering med nya kombinationsbehandlingar
Johan Hartman 1,5 milj Precision pathology - desciphering patient outcome in breast cancer
Hildur Helgadottir 1,8 milj Translationell forskning med syfte att förbättra preventiva insatser och onkologisk behandling vid malignt melanom
Thomas Helleday 1,5 milj Behandling av blodcancer med en ny typ av hämmare av nukleotid metabolism
Per Hydbring 0,2 milj Systemic in vivo delivery of nanoparticle-formulated microRNAs to combat treatment refractory non-small cell lung cancer
Veronica Höiom 0,9 milj Studier på ärftliga faktorer med association till melanominsjuknande, överlevnad i melanom och terapirespons
Rozbeh Jafari 0,5 milj Integrative multi-omics for mechanistic insights into childhood ALL for precision therapies
Christofer Juhlin 0,96 milj Molekylärbiologiska studier av thyroideacancer: med fokus på TERT som klinisk markör
Kasper Karlsson 0,6 milj Precision lethality for pediatric sarcoma
Rolf Kiessling 2,3 milj Cellterapi av cancer med T celler och Dendritcellsvaccin
Rolf Lewensohn 1,6 milj Personalization of Lung Cancer Treatment - Novel Biomarkers and Integration with Radiation Therapy
Linda Lindström 1,5 milj Varför får friskförklarade bröstcancerpatienter sena återfall och dör
Isabelle Magalhaes 0,9 milj Mesothelin CAR T cell therapy for advanced ovarian cancer treatment
Alexios Matikas 0,9 milj Optimization of prognostication and therapy prediction in ER-positive, HER2-neg early breast cancer by leveraging integrated proteogenomic analyses
Håkan Mellstedt 0,6 milj The ROR1 and fractalkine receptors as novel targets facilitating the development of PrecisionCancerMedicine (PCM)
Sten Nilsson 1,72 milj Målspecifik behandling av urogenitala tumörsjukdomar
Pär Nordlund 0,8 milj Translating CETSA-based drug efficacy biomarkers to guide acute myeloid leukemia therapy
Anders Näsman 1,05 milj Diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på maligna spottkörteltumörer och orofaryngeala carcinom
Ekaterina Pokrovskaja Tamm 0,2 milj Targeting autophagy in acute lymphoblastic leukemia
Fredrik Strand 0,4 milj Developing machine learning models for MRI-based precision medicine for breast cancer
Nicholas Tobin 0,4 milj Translational 'Omics Oncology: Focus on cell cycle biology and its clinical applications
Iuliana Toma-Dasu 0,8 milj Development of a testbed for patient selection for proton radiotherapy
Thuy Tran 0,4 milj Development of TROP-2 radiotheranostics for metastatic triple negative breast cancer
Stina Wickström 0,6 milj Development of cellular immunotherapy for gynecological cancers
Kristina Viktorsson 1,2 milj Ephrin/Eph signaling as treatment targets and predictive biomarkers in precision cancer medicine of lung cancer
Anders Österborg 3 milj Precisionsbehandling vid lymphoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser
Arne Östman 2,4 milj Identification of fibroblast-related biomarkers and drug candidates for ER+ breast cancer