Published: 11-11-2022 10:52 | Updated: 21-11-2022 08:15

15 MedH researchers awarded over 90 million SEK by Swedish Research Council

Piles with coins and flowers on the top.
Foto: Creative Commons CC0

In the Swedish Research Council's latest call, SEK 91 558 000 was awarded to 15 researchers at the Department of Medicine, Huddinge (MedH) for the years 2022–2027. Congratulations to:

Medicine and health

Annika Bergquist, Gastroenterology and rheumatology, SEK 3 000 000 in project grant for: "Precisionsmedicin vid primär skleroserande cholangit och cholangiocarcinom genom multi-OMICS."

Johan Björkegren, Metabolism, SEK 4 800 000 in project grant for: "En integrerad systemansats ner på cellnivå identifierar genregulatoriska kretsar nödvändiga för utvecklingen av precisionmedicinska strategier för hjärt-kärlsjukdom." 

Susanna Brighenti, Center for infectious medicine (CIM), SEK 2 400 000 in project grant for: "Utforskande av epigenetiska modulatorer designade att behandla och bota olika tuberkulos endotyper genom att förbättra antimikrobiell cellulär immunitet." 

Yenan Bryceson, Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM), SEK 4 800 000 in project grant for: "Precisionsdiagnostik för hyperinflammatoriska syndrom hos barn". 

Marcus Buggert, Center for infectious medicine (CIM), SEK 9 000 000 in project grant for and SEK 10 000 000 in consolidator grant  for: "Inverkan av lokalisering och genetik på human virus-specifik CD8+ T-cell differentiering och funktion." 

Mattias Carlsten, Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM), SEK 2 400 000 in project grant for: "Utveckling och utforskande av tumöruppsökande långlivade naturliga mördarceller för att uppnå hållbara behandlingssvar mot leukemi." 

Ingrid Dahlman, Endocrinology and diabetes, SEK 2 400 000 in project grant for: "Betydelsen av arvsanlag som reglerar fettvävsfunktion för risken att utveckla bukfetma och diabetes typ 2." 

Salwan Maqdasy, Endocrinology and diabetes, SEK 6 000 000 in consolidator grant for: "Effekter av störd energiomsättning i fettceller och dess roll vid insulinresistens och typ 2 diabetes." 

Cecilia Morgantini, Endocrinology and diabetes, SEK 6 000 000 in establishment grant for: "Kartlägga immunologiska svaret hos diabetespatienter med kroniska fotsår." 

Anna Norrby-Teglund, Center for infectious medicine (CIM), SEK 9 000 000 in project grant for: "Precisionsmedicin vid sepsis." 

Hong Qian, Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM), 3 000 000 SEK in project grant for: "Det molekylära samspelet mellan leukemiska stamceller och deras mikromiljö - att övervinna läkemedelsresistens och återfall." 

Mikael Rydén, Endocrinology and diabetes, SEK 9 000 000 in project grant for: "Lipidomsättning vid kardiometabol sjukdom-studier av multihormonresistens." 

Emma Svennberg, Heart and lung diseases, SEK 6 000 000 in establishment grant for: "Digital diagnostik för behandling och uppföljning av förmaksflimmer."

Tim Willinger, Center for infectious medicine (CIM), SEK 4 800 000 in project grant for: "Mänskliga monocyters roll i lungskador och inflammation." 

Development research

Susanna Brighenti, Center for infectious medicine (CIM), SEK 4 498 000 in project grant for: ”Immunprofilering och immun checkpoint modulering av multidrogresistent tuberkulos infektion (IPIM)”. 

Johan Sandberg, Center for infectious medicine (CIM), SEK 4 460 000 in project grant for: "Immunitet mot coronavirus före och under COVID-19 pandemin i Uganda".