Published: 18-04-2024 15:43 | Updated: 18-04-2024 15:43

Current calls, week 16, 2024

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

Forskningsprojekt - Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond 

Stiftelsen inbjuder ansökningar om bidrag för forskning om njurtransplantationer. Dessa stöder vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör njurtransplantationer och som främjar den aktiva uremivården, huvudsakligen med inriktning på njurtransplantationer. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid prioriteras.

Closing date: May 20, 2024

More info

Forskarstipendium - Astma- och Allergiförbundet 

Ändamålet för Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Stipendierna är Forskningsfondens sätt att stödja unga forskare. Fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning

Closing date: May 28, 2024

More info

Reseanslag - Parkinsonfonden 

Reseanslag stöder resor till konferenser och kongresser samt forskningsvistelser inom området Parkinsons sjukdom. Behörigheten för varje kategori är som följande: (i) konferens- och kongressresor - sökande måste aktivt medverka i form av eget föredrag eller deltagande i postersession, och bidrag ges endast till resor som påbörjas tidigast två månader efter ansökningstidens utgång; (ii) forskningsvistelser - sökande kan vara odisputerad eller disputerad forskare som måste ha fått en personlig inbjudan eller motsvarande från den utländska gästinstitutionen, och vistelser skall pågå minst en månad. Högsta belopp för konferensresor är 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa (för forskningsvistelser är det maximala beloppet 30 000 kronor).

Closing date: June 1, 2024

More info

Forskningsprojekt – Forte

Utlysningen ”Inkomster och försörjningsmöjligheter för en god och jämlik hälsa 2024” syftar till att stärka kunskapen om hur styrning, lagstiftning, samordning och policyutveckling kan formas och genomföras för att skapa förbättrade förutsättningar för folkhälsan och det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Forte uppmuntrar både till forskning som leder fram till nya insatser och åtgärder, och/eller till forskning som utvärderar existerande. Forskning som bidrar med kunskap utifrån grupper i särskilt utsatta situationer och med knappa ekonomiska marginaler anses vara särskilt relevanta.  Bidraget kan sökas för tre eller fyra år med maximalt fem miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt sju miljoner för fyraåriga projekt.

Closing date: June 12, 2024

More info

Medtech4Health: Implementation of medical technology in healthcare in 2024 - Vinnova 

The aim of the call is to give care and/or care organizations the opportunity to work effectively with the implementation of new innovative medical technology solutions. Subject of application can be: (i) Implementation, testing and evaluation of new medical technology solutions or services; (ii) Analysis of what is needed to adapt services, processes and organization to enable the implementation of new solutions. The solutions must clearly contribute to solving a defined challenge in the applicant´s activities. Coordinator must be a care and/or care organization that receives patients/users and is responsible for the activities where the solutions are to be implemented. Cooperation with other actors is desirable but not necessary. One can apply between SEK 300,000 and SEK 1,500,000. The grant may correspond to a maximum of 50 percent of the project´s total eligible costs.

Closing date: June 13, 2024

More info

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2024


Ulla och Stig Holmquist stiftelse för organisk kemi är en till Uppsala universitet anknuten stiftelse och av stiftelsens avkastning ska 80 % årligen delas ut av Uppsala universitet. Priset delas ut till aktiv forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd bestående av respektive dekan för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten.

Nomineringen (på engelska) ska innehålla följande:

  • Nominering 
  • CV 
  • Kort summering av forskningsinsatser (5 sidor på engelska)
  • Fullständig publikationslista med markering av de tio bästa publikationerna.

Closing date: 27 May 2024

More info

European calls

ASL-HSP Call for Projects – "Research on Hereditary Spastic Paraplegia" - Fondation maladies rares

This call for research projects provides financial support of up to 25,000 euros for a maximum duration of 24 month. Funding support can cover:

  • personnel expenses – except for permanent and/or administrative staff,
  • operations,
  • equipment,
  • missions (limited to 2 000 €),

provided that they are entirely and exclusively dedicated to the research project.

The use of service providers should only cover the execution of a very limited part of the project (max 10% of total budget).

Please note that indirect costs and institutional overhead are not provided.

Closing date: 30 May 2024

More info

Research Grants and Fellowships - Dutch Duchenne Parent Project NL (DPP NL)

This international call is aimed at funding research projects and fellowships of young talented researchers. The intention is to develop the competencies of researchers at the beginning of their research career, to enable you to consolidate your individual research profile within the Duchenne field, or to help you explore new ideas. The overall mission of Duchenne Parent Project is hereby to contribute to securing the future excellence of the Duchenne research field.

Closing date: 1 July 2024

More info

Grants programme for scientific research - BIAL Foundation

These support research in the areas of psychophysiology and parapsychology. The aim is to foster research into the healthy human being, both from the physical and spiritual point of view and particularly in themes largely still unexplored but which warrant further and rigorous scientific analysis.

Closing date: 31 August 2024

More info

European Defence Fund - EDF Work Programme 2024

EDF-2024-DA-SIMTRAIN-STME-STEP: Simulation and training for medical emergencies

This topic addresses development activities related to the current operational challenges that military medical personnel are facing in the EU Member States and EDF Associated Countries. The EU has already started its efforts to develop military medics’ innovative training solutions. In order to take full advantage of military medics training simulation, additional operational scenarios and functionalities in a virtual reality environment have to be further developed. EN 25 EN This topic contributes to the STEP objectives as defined in STEP Regulation, in the target investment area of deep and digital technologies. Targeted types of activities: Design and system prototyping, not excluding upstream and downstream activities eligible for development actions.

Indicative budget: EUR 10 000 000 for this topic under the call EDF-2024-DA.

Indicative number of proposals to be funded: One proposal is to be funded for this topic.

However, depending on the quality of the submitted proposals and the available budget, more than one proposal may ultimately be funded for this topic.

EDF-2024-DA-SIMTRAIN-STME-STEP: Simulation and training for medical emergencies

All EDF funding opportunities 2024
 

US calls

Federal Funding

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Funding Opportunity ID: PAR-24-092

Upcoming deadlines: May 07, 2024; Sept 07, 2024; January 07, 2025; until January 07, 2027

Abstract: This NOFO invites applications at the intersection of HIV and aging by proposing research that aims to meet the following objectives: 1) Improve the understanding of biological, clinical, and socio-behavioral aspects of aging through the lens of HIV infection and its treatment; and 2) Improve approaches for testing, preventing, and treating HIV infection, and managing HIV-related comorbidities, co-infections, and complications in different populations and cultural settings by applying current aging science approaches.

More info 

Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Funding Opportunity ID: RFA-DA-25-035 

Upcoming deadlines: August 15, 2024

Abstract: This notice of funding opportunity (NOFO) seeks applications that coordinate efforts to simultaneously characterize the effects of neuromodulation on brain circuits and behaviors relevant to both substance use disorder (SUD) and mental health disorder (MHD) . Proposed studies are expected to provide a mechanistic perspective on the shared and unique pathophysiology related to SUD and MHD through the causal manipulation of relevant circuit(s) via targeted neuromodulation in human participants.

More info 

Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity ID: PAR-22-161

Upcoming deadlines: July 29, 2024; February 28, 2025

Abstract: Through this funding opportunity announcement, the National Cancer Institute (NCI) solicits applications to Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts PAR. This funding opportunity announcement seeks to support initiating and building the next generation of population-based cancer epidemiology cohorts to address specific knowledge gaps in cancer etiology and survivorship. Specifically, it will support methodological work necessary to initiate and build cancer epidemiology cohorts that can address critical scientific gaps concerning (i) new or unique exposures in relation to cancer risks and outcomes and (ii) achievement of diverse populations in cohorts with the inclusion of understudied populations (e.g., racial/ethnic groups, rural populations, individuals living in persistent poverty areas, and others) with substantial community engagement.

More info 

Notice of Special Interest (NOSI): Research to Stimulate Development of Diagnostics, Therapeutics, and Vaccines for Herpes Simplex Virus (HSV)

Funding Opportunity ID: NOT-AI-24-028

Upcoming deadlines: Standard dates from July 05, 2024 to April 05, 2027

Abstract: T This notice of special interest (NOSI) encourages applications which are focused on development of diagnostics, therapeutics, and vaccines for herpes simplex virus (HSV). In September 2023, the NIH released the NIH Strategic Plan for HSV Research. The strategic plan focuses on four strategic priorities: HSV virology basic research, better HSV diagnostics, strategies to address HSV treatment and cure, and research to prevent HSV infection. This NOSI focuses on furthering the development of new products for prevention of HSV infection, as well as improving the diagnosis and treatment of patients living with herpes, addressing three of these four strategic priorities.

More info 

 

Foundation

Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), US – Accelerating Drug Discovery for FTD

Upcoming deadlines: LOI – 13th May, 2024; Full application (by invitation) – 22nd July, 2024

Amount: $350,000USD max. Duration: 1 year, with the possibility of follow-on funding. Award amount (USD): $300,000 - $350,000, depending on the stage and scope of the research. Slightly larger budgets can be considered – contact AFTD or ADDF to discuss. Indirect costs are not covered by this grant.

Eligibility: Open to all.

Abstract: Through this program, AFTD, in partnership with the Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), seeks to advance and support innovative small molecule and biologic (antibodies, oligonucleotides, peptides, gene therapy) drug discovery programs for FTD. Current funding priorities for this program include: Lead optimization of novel disease-modifying compounds (e.g., medicinal chemistry refinement, in vitro ADME); In vivo testing of novel lead compounds, biologics, vaccines or repurposed drug candidates in relevant animal models for pharmacokinetics, dose-range finding, target engagement, in vivo efficacy, and/or preliminary rodent tolerability studies. This program does NOT support: Target identification/validation; Assay development; High-throughput/high-content screening.

Website  

Cystic Fibrosis Foundation (CFF), US – Path to a Cure - Collaborative Research Grant

Upcoming deadlines: Full application – 29th July, 2024

Amount: $3,000,000. Total direct cost for the Collaborative Research Grant may not exceed $1,000,000 per year for up to three (3) years. The application must consist of at least two (2) projects, each led by an independent investigator. The lead institution may request up to $25,000 direct costs per year to support an administrative core, however total direct costs may not exceed the $1,000,000 cap per year. An additional twelve percent (12%) of indirect costs per year may be requested.

Eligibility: Applicants must be independent investigators (an individual who is out of fellowship training and whose institution allows them to submit applications for research funding as a Principle Investigator). Applicants must speak with program staff prior to submission to ensure the research aims are in alignment with the research priorities described in this request for applications (RFA).

Abstract: Projects supported through the Path to a Cure: Collaborative Research Grant should be ambitious in scope and utilize cutting-edge technologies and strategies that have the potential to inform or translate into novel therapies to restore CFTR protein function by fixing and/or replacing the defective CFTR gene. Collaborations that bring new investigators into the CF research community are a high priority. A single Collaborative Research Grant proposal must have at least two -- and may include up to four — related research projects (each led by a separate principal investigator) that share a well-defined theme and overall objective. Proposals must contain sufficient preliminary data to justify support from the Cystic Fibrosis Foundation.

Website 

Mendez National Institute of Transplantation Foundation, US – Research Grant Program 

Upcoming deadlines: LOI – 15th June, 2024; Full application (by invitation) – 31st July, 2024

Amount: $150,000. Approximately three to six grants are awarded each year, depending on grant amounts and the annual budget. Grant requests are not to exceed $150,000 and may be two-year projects. Indirect costs are capped at 10%.

Eligibility: Applicants must meet the following eligibility criteria to apply: The Principal Investigator is actively involved in research; Research falls within the priority areas; Research is aimed to improve clinical outcomes and/or positively impact the field of organ transplantation; Research funding is not readily available from other sources.

Abstract: THE MNITF RGP continues the vision and legacy of our founders, Drs. Robert and Rafael Mendez, by awarding grants semiannually to researchers to improve clinical outcomes and positively impact the field of transplantation. We are uniquely able to advance transplantation-related research through nonprofit/private partnerships during this unprecedented time of scarce federal funding. We provide funding for research directly applicable to clinical practice, and we collaborate with for-profit organizations, forging a new research and development model for commercial organizations overburdened with regulatory restrictions.

Website  

American Association of Obstetricians and Gynecologists Foundation (AAOGF) and American Gynecological and Obstetrical Society (AGOS), US – Research and Training Scholarships

Upcoming deadlines: Full application – 1st July, 2024

Amount: $120,000. The total annual funding for each scholar is $120,000. The award is intended to fund three consecutive years of research and research training based on the proposed application. The initial award is for one year and is renewable annually for two additional consecutive years of research training, based on satisfactory progress of the scholar in meeting programmatic requirements and on the availability of funds. Indirect costs are not provided.

Eligibility: Candidates must have been awarded an M.D. (or D.O) degree and must be eligible for the certification process of ABOG at the time of the award. Candidates for the Foundation for SMFM/AAOGF scholarship must be members or associate members of the SMFM.

Abstract: The AAOGF, the GOG Foundation, the Foundation for Women’s Cancer, the Foundation for SMFM, and ABOG seek to identify future academic physician leaders in the field of Obstetrics and Gynecology and to stimulate their scholarly development through the support of advanced scientific training. The Scholarship Award is to be used in an academic Department of Obstetrics and Gynecology in the United States or Canada to provide research training and experience for a candidate of proven ability who exhibits significant talent, original thought, and evidence of dedication to an academic career. Research training may focus on basic or translational research, disease pathogenesis, clinical diagnostics, interventions and prevention, epidemiology, and health services research.

Website