Published: 24-04-2019 15:53 | Updated: 24-04-2019 15:59

Ann Langius-Eklöf awarded grant from The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Professor Ann Langius-Eklöf, Head of Division of Nursing, NVS, awarded grant from The Kamprad Family Foundation for Entrepreunership, Research & Charity for the project ”Leva bättre och längre med kronisk sjukdom: effekter av personcentrerad primär­vård med stöd av mobil teknik”.

Ann Langius-Eklöf receives SEK 3 900 000.