Published: 07-10-2021 16:28 | Updated: 10-05-2022 17:15

About 165 MSEK to KI research from Forte

Laboratory
In total 30 projects, one programme and one network at KI has been awarded grants from Forte. Photo: Pixabay

KI researchers receive 164 808 40 SEK in Forte's yearly call within the areas of responsibility: health, working life and welfare. In total, 32 projects, programmes and networks at KI recieve funding.

The purpose of the call is to allow for analysis of advanced knowledge and to contribute to such knowledge in designated research areas or issues.

Network grant

Johan Fritzell at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 446 400 SEK in network gant for SIA nätverket - Åldrande och social ojämlikhet.

Project grant

Sven Andréasson at the Department on Global Public Health recieves 3 580 000 SEK in project grant for the project Nya grepp för prevention och behandling av alkoholproblem i primärvård: en kombination av krav och utbildning i 15-metoden.

Sara Wallhed Finn at the Department on Global Public Health recieves 4 370 000 SEK in project grant for the project Alkoholprevention inom hjärt- och kärlsjukvård – en outforskad möjlighet.

Mats Ramstedt at the Department of Clinical Neuroscience recieves 5 005 000 SEK in project grant for the project Lokal ANT-prevention i Sverige 2011-2020 – omfattning och betydelse för konsumtion och skador.

Martin Kåberg at the Department of Medicine, Huddinge, recieves 3 950 000 kr in project grant for the project Preventive interventions for reducing mortality and morbidity among people who inject drugs – effects and experiences of Take-home naloxone within a needle exchange program.

Jonas Raninen at the Department of Clinical Neuroscience recieves 4 830 000 SEK in project grant for the project Vi växte upp i en tid med historisk låg alkoholkonsumtion, nu är vi unga vuxna – hur dricker vi idag och vad spelar det för roll hur vi drack tidigare?

Kristiina Tammimies at the Department of Women's and Children's Health recieves 4 520 000 SEK in project grant for the project Kartläggning av orsakerna och långsiktiga konsekvenser av språkstörning.

Christian Rück at the Department of Clinical Neuroscience recieves 4 950 000 SEK in project grant for the project Rädda liv: skapande av en multimodal nationell suicidkohort för förbättrad precision avseende prediktion och nya vägar till prevention.

Emilie Agardh at the Department on Global Public Health recieves 4 920 000 kr in project grant for the project En ny metod för ojämlikhet i hälsa.

Amaia Calderón Larrañaga at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 4 950 000 SEK in project grant for the project Äldre personers bidrag inom informell omsorg: trender, profiler och hälsokonsekvenser

Elin Larsson at the Department of Women's and Children's Health recieves 4 980 000 kr in project grant for the project IMPROVE-Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Pär Schön at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 3 620 000 kr in project grant for the project Kvarboendet – från politik till praktik. Konsekvenser av den svenska äldreomsorgens avinstitutionalisering för äldre personer och deras anhöriga.

Theo Bodin at the Institute of Environmental Medicine recieves 3 746 000 SEK in project grant for the project Nattarbete, Arbetstider och Psykisk Ohälsa (PATOHS).

Karin Modig at the Institute of Environmental Medicine recieves 4 980 000 SEK in project grant for the project Hälsorelaterade konsekvenser av covid-19-pandemin för den äldre befolkningen i Sverige.

Ioannis Ioakeimidis at the Department of Biosciences and Nutrition recieves 4 610 000 SEK in project grant for the project Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.

Richard Bränström at the Department of Clinical Neuroscience recieves 2 190 000 SEK in project grant for the project Hur påverkar stigmabaserad diskriminerande lagstiftning och kulturella normer hälsa och livsvillkor bland homosexuella, bisexuella och transpersoner i 28 europeiska länder?

Viktor Kaldo at the Department of Clinical Neuroscience recieves 4 970 000 SEK in project grant for the project Riktad vårdinformation och internetbaserad KBT för att förebygga postpartum depression samt betydelsen av personcentrerad vård – En randomiserad studie i två steg.

Miguel Hernan at the Institute of Environmental Medicine recieves 4 200 000 SEK in project grant for the project Utvidgning av evidens från selekterade individer i randomiserade studier till individer med ett bredare spektrum av socioekonomiska och kliniska karakteristiska i Sverige.

Annika Sköld at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 4 392 000 SEK in project grant for the project Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av covid-19-pandemin?

Ann Liljas at the Department on Global Public Health recieves 960 000 SEK in project grant for the project En systematisk översikt av riskfaktorer för infektion bland äldre som får vård och/eller omsorg i hemmet.

Anna-Karin Welmer at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 5 880 000 SEK in project grant for the project Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention.

Elisabeth Rydwik at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 5 993 000 SEK in project grant for the project Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design.

Davide Liborio Vetrano at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 5 930 000 SEK in project grant for the project Förändring av vårdbehov och vårdövergångar efter 60 års ålder: samspel mellan individers skörhet, deras miljö och personliga perspektiv.

Charlotte Ytterberg at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 4 472 000 SEK in project grant for the project Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation för äldre personer med stroke.

Weili Xu at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 5 990 000 SEK in project grant for the project Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg.

Bo Burström at the Department on Global Public Health recieves 5 893 000 SEK in project grant for the project Efter Covid-19: Hur kan organisation och kvalitet av vård och omsorg av äldre personer med komplexa behov förbättras i Sverige?

Karin Broberg at the Institute of Environmental Medicine recieves 4 998 000 SEK in project grant for the project GreenMetalWaste: Hållbar arbetsmiljö vid återvinning med metaller som utgångspunkt.

Programme grant

Daniel Falkstedt at the Institute of Environmental Medicine recieves 17 950 000 SEK in programme grant for the programme Ett hållbart arbetsliv för alla – utmaningar och framtida möjligheter.

Junior research grant

David Moulaee Conradsson at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, recieves 5 970 000 SEK in junior research grant for the project Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående.

Syed Rahman at the Department of Clinical Neuroscience recieves 5 470 000 SEK in junior research grant for the project Arbetsmarknadsmarginalisering bland individer med bipolär sjukdom – effekt av behandlingen och COVID-19-pandemin.

Laura Pazzagli at the Department of Medicine, Solna recieves 5 985 000 SEK in junior research grant for the project Undersökning av socioekonomiska faktorers betydelse för användning av antidiabetiska läkemedel och långsiktiga konsekvenser av typ 2-diabetes med hjälp av nya metoder för kausal-inferens.

Kristin Farrants at the Department of Clinical Neuroscience recieves 5 610 000 SEK in junior research grant for the project Könsskillnader bland äldre personer, 66-70 respektive över 70 år, vad avser att förvärvsarbeta samt deras sjukfrånvaro och hälsa; prospektiva populations-baserade kohortstudier.

Claudia Lissåker at the Institute of Environmental Medicine recieves 4 498 000 SEK in junior research grant for the project Ett friskt arbetsliv efter hjärtinfarkt: effekten av dåliga arbetsförhållanden på varaktighet i arbete, sjukdomsåterfall och dödlighet.