Published: 05-10-2021 08:58 | Updated: 12-10-2021 11:35

FORTE grants ca 48 milion SEK to ten researchers at NVS

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

NVS congratulates them all!

Johan Fritzell, division of ARC, receives 446 400 SEK in network contribution for ”SIA nätverket - Åldrande och social ojämlikhet”.

David Moulaee Conradsson, division of physiotherapy, receives 5 970 000 SEK in junior research grants for the project ”Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående”.

Amaia Calderón Larrañaga, division of ARC, receives 4 950 000 SEK in project grants for the project ”Äldre personers bidrag inom informell omsorg: trender, profiler och hälsokonsekvenser”.

Pär Schön, division of ARC, receives 3 620 000 kr in project grants for the project ”Kvarboendet – från politik till praktik. Konsekvenser av den svenska äldreomsorgens avinstitutionalisering för äldre personer och deras anhöriga”.

Annika Sköld, division of occupational therapy, receives 4 392 000 SEK in project grants (Forskning om funktionshinder 2021) for the project ”Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av Covid -19 pandemin?”.

Anna-Karin Welmer, division of physiotherapy, receives 5 880 000 SEK in project grants  (Vård och omsorg i samverkan) for the project ”Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention”.

Elisabeth Rydwik, division of physiotherapy, receives 5 993 000 SEK in project grants (Vård och omsorg i samverkan) for the project ”Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design”.

Davide Liborio Vetrano, division of ARC, receives 5 930 000 SEK in project grants  (Vård och omsorg i samverkan) for the project ”Förändring av vårdbehov och vårdövergångar efter 60 års ålder: samspel mellan individers skörhet, deras miljö och personliga perspektiv”.

Charlotte Ytterberg, division of physiotherapy receives 4 472 000 SEK in project grants  (Vård och omsorg i samverkan) for the project ”Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation för äldre personer med stroke”.

Weili Xu, division of ARC, receives 5 990 000 SEK in project grants (Vård och omsorg i samverkan) for the project ”Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg”.