Published: 01-11-2021 14:34 | Updated: 09-12-2021 13:57

30 MSEK from Swedish Research Council to researchers at NVS

coins pouring out from a glass vase
Photo: Pixabay: Olya Adamovich

Congratulations to the nine researchers at NVS who received funds from Swedish Research Council.

Medicine and health

Marc Guitart-Masip, the Division of ARC, received in total 2,4 MSEK during three years 2022-2024 for the project ”Kartläggning av de neutrala och beräknande spåren av kontrollbrist och deras relevans för depression”.

Eric Westman, the Division of Clinical Geriatrics, received in total 5,2 MSEK dring five years 2021-2025 for the project ”Styrning av demensforskningen mot prec isionsmedicin - en hjärnavbildningsstudie för att förstå heterogeniteten i Alzheimers sjukdom”.

Davide Liborio Vetrano, the Division of ARC, received in total 5,2 MSEK during five years 2021-2025 for the project ”Biomarkörer som tecken på utveckling av multisjuklighet: sökande efter individanpassad behandling av kliniskt komplicerade äldre personer”.

Weili Xu, the Division of ARC, received in total 2,4 MSEK during three years 2022-2024 for the project ”Minskning av demensrisken hos äldre personer med karidometabol sjukdom”.

Humanities and Social Sciences

Grégoria Kalpouzos, the Division of ARC, received in total 4,9 MSEK during three years 2022-2024 for the project ”En undersökning av sambandet mellan accumulering av järn och mikroblödningar i hjärnan, kognitiv och fysisk funktion i en populationsbaserad studie om åldrandet genom maskinlärning”.

Postcovid

Erika Jonsson Laukka, the Division of ARC, received 2 MSEK 2021 for the project ”Långvariga nedsättningar i kognitiv och lukt-funktion efter mild Covid-19 – modifierande faktorer, hjärnkorrelat och prognostisk betydelse för välbefinnande och vardaglig funktionsförmåga”.

Primary Care

Amaia Calderón-Larrañaga, the Division of ARC received 2,4 MSEK during three years 2022-2024 for the project ”Uppföljning av äldre vuxnas hälsa för förebyggande och tidiga insatser: användning av Health Assessment Tool (HAT) i den svenska primärvården”.  

International collaborations in personalized medicine (ERA PerMed)

Francesca Mangialasche, the Division of Clinical Geriatrics, received 3,3 MSEK during three years 2022-2024 for the project ”Personligt åldrandemönster för tidig upptäckt och förebyggande av kognitiv försämring och demens hos kognitivt friska individer”.

 

Viruses and virus-induced medical conditions

Malin Nygren-Bonnier, the Division of Physiotherapy received 3,6 MSEK during three years for the project ”Återhämtning och rehabilitering efter Covid-19”.