Published: 11-11-2019 09:42 | Updated: 11-11-2019 16:58

The Swedish Research Council award research grants for more than 26 million SEK to NVS researchers

In the field of International collaboration within personalised medicine for neurodegenerative diseases (JPND) awarded:

Miia Kivipelto, Division of Clinical Geriatrics, 3 702 000 SEK in total, for the project ”EURO-FINGERS, multimodala precision verktyg för individbaserad demens prevention vid Alzheimers sjukdom” during 2019-2021.

In the field of Medicine and health awarded: 

Jaan-Olle Andressoo, Division of Neurogeriatrics, 2 400 000 SEK in total, for the project ”Ökning av genuttryck genom 3'UTR editering för att skapa nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom” during 2020-2022.

Anna Rising, Division of Neurogeriatrics, 5 011 592 SEK in total, for the project ”Nya strategier för återbildning av skadad nervvävnad” during 2020-2023.

Elisabeth Rydwik, Division of Physiotherapy, 2 400 000 SEK in total for the project ”CanOptiFys: OPTimerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi: effekter på postopreativa komplikationer och livsklavlitet för sköra äldre - en randomiserad kontrollerad studie” during 2020-2022 .

Johan Ärnlöv, Division of Family Medicine and Primary Care, 4 800 000 SEK in total for the project ”Samspelet mellan tarm, njure och hjärt-kärlsystemet - betydelsen i mikrobiomet” during 2020-2023.

In the field of Humanities and social sciences awarded:

Carin Lennartsson, Division of Aging Research Center, 4 200 000 SEK in total for the project ”Stålar och stöd. Utbyte av pengar och omsorg mellan äldre föräldrar och vuxna barn och dess konsekvenser för ojämlikhet” during 2020-2022.

Goran Papenberg, Division of Aging Research Center, 5 800 000 SEKin total for the project ”Människans kognitiva åldrande: Betydelsen av ackumulering av järn i hjärnan och inflammation” during 2020-2023.