Published: 26-05-2023 12:25 | Updated: 26-05-2023 12:27

Substantial amount in FORTE grants to NVS

Photo: Hans Braxmeier från Pixabay

In FORTE's call in the field of Elderly 2023 (Knowledge and working methods for a more equal, dignified and participatory ageing), four researchers at NVS and one affiliated researcher will share just over SEK 60 million. NVS congratulates them all!

Susanne Guidetti, the Division of Occupational Therapy, receives SEK 23 991 000 in program grants for the project ”Framtidens hälsosamma åldrande- ett program för prevention och interventioner genom god och nära vård som stödjer ett bra vardagligt liv”.

Lena Dahlberg, the Division of Aging Research Center, receives SEK 23 819 000 in program grants for the project ”Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring”.

Serhiy Dekhtyar, the Division of Aging Research Center, receives SEK 4 996 000 in project grants for the project ”Depression hos äldre: förbättra förebyggande åtgärder och vård genom att ta hänsyn till övergångar över hela spektrumet av depressiva symtom”.

Breiffni Leavy, the Division of Physiotherapy, receives SEK 4 464 000 kr in project grants for the project ”Främjande av aktivt åldrande och delaktighet hos äldre personer och personer med Parkinsons sjukdom genom digital teknik - patient, anhörig och vårdgivarperspektiv”.

Lena Rosenberg, professor at Jönköping University and affiliated to the Division of Occupational Therapy, receives SEK 5 000 000in project grants for the project ”Särskilda boenden som teknologiska habitat – Digital teknik som stöd för medborgerlighet, delaktighet och värdighet för äldre som bor på särskilt boende”.