Published: 25-10-2022 13:36 | Updated: 25-10-2022 13:39

NVS receives close to SEK 15 million from FORTE

Photo: Pixabay

We congratulate the three researchers who receive project grants for almost five million SEK each:

Lena Rosenberg, Division of Occupational Therapy, receives SEK 4,979,000 in project grants for ”Utveckling av kunskap om hur vardagsliv, vård och omsorg och den fysiska miljön sammanhänger – ett nytt ramverk för att förbättra utformningen av särskilda boenden”

Debora Rizzuto, Division of ARC, receives SEK 4,991,000 in project grants for ”SoundMIND – effekter av buller på kognition och mental hälsa”.

Janne Agerholm, Division of ARC,  receives SEK 4,797,000 in project grants for ”Hälsolitteracitet bland äldre personers förutsättningar för att tillgodogöra sig hälsoinformation och ta informerade val kring sin hälsa”.