Published: 08-11-2022 15:42 | Updated: 08-11-2022 15:45

Nine researchers at MMK awarded funding from the Swedish Research Council

Mynt Foto: Pixabay

In the Swedish Research Council's latest calls, SEK 37.7 million was awarded to 9 researchers at the Department of Molecular Medicine and Surgery, MMK, for the period 2023–2027.

Medicine and health

Giedre Grigelioniene, Clinical Genetics, receives SEK 3 000 000, research project "Kartläggning av det molekylärgenetiska landskapet vid medfödda skelettsjukdomar"

Jesper Lagergren, Upper GI Surgery, receives SEK 2 400 000, research project "Långtidsmedicinering med protonpumpshämmare och risk för magsäckscancer"

Catharina Lavebratt, Translational Psychiatry, receives SEK 3 600 000, research project "Blodkärls-inflammation vid medicinering av ADHD hos barn?"

Anna Lindstrand, Rare Diseases, receives SEK 4 800 000, research project "Studier av strukturella kromosomavvikelser vid medfödda hjärnsjukdomar, en genväg till nya gener"

Jenny Löfgren, Vascular Surgery, receives SEK 5 550 000, for employment as a part-time researcher in a clinical environment Global Surgery, Stockholm.

Outimaija Mäkitie, Clinical Genetics, receives SEK 6 000 000, research project "Genetiska orsaker och bakomliggande mekanismer i tidigt debuterande osteoporos"

Martin Schalling, Translational Psychiatry, receives SEK 4 800 000, research project "Bipolär sjukdom- translationella och prospektiva studier med fokus på litiumbehandling".

Natural sciences and technical sciences

David Marlevi, Clinical Physiology,is awarded SEK 4 000 000 in establishment grant, research project "Flerskalig bildbaserad estimering av kardiovaskulära tryckgradienter – ett paradigmskifte inom hemodynamisk riskbedömning"

Andreas Sigfridsson, Clinical Physiology, receives SEK 3 600 000, research project "Ett ramverk för multidimensionell adaptiv hjärt-MR baserat på direkta rörelsemått".