Published: 02-11-2021 15:22 | Updated: 02-11-2021 15:22

Nearly 40MSEK from The Swedish Research Council to researchers at MedH

Photo: CDC on Unsplash

Congratulations to the researchers at the Department of Medicine in Huddinge who received funds of nearly 40MSEK from The Swedish Research Council (VR) 2021-2026.

The total amount awarded KI researchers in this call is 491 100 000 SEK, and MedH receives a total of 38 950 000 SEK, for the years 2021–2026.

Congratulations to the following researchers at MedH that were granted:

Yenan Bryceson, Professor
Tile: "Typ 1 interferon-signallering vid livshotande virusinfektioner: mekanismer, metoder och modeller"
Project grant 2021-2023, total amount: 3 600 000 SEK.

Marcus Buggert, Docent
Tile: "Kartläggning av virus reservoarer och effektiva immunsvar mot hiv i vävnad"
Project grant: 2021-2023, total amount: 6 000 000 SEK.

Hannes Hagström, Docent
Tile: "Förbättrad diagnostik och prognostisering vid leversjukdom"
Starting grant: 2022-2024, total amount: 6 000 000 SEK.

Roland Fiskesund, Affiliated
Title: "Developing a neutrophil transfusion product for treatment of antibiotic resistant infections in neutropenic patients"
Grant for half-time research position in a clinical environment: 2022-2024, total amount: 5 550 000 SEK.

Eva Hellström-Lindberg, Professor
Tile: "Sjukdomsmekanismer och riktad behandling vid myelodysplastiskt syndrom"
Project grant: 2021-2025, total amount: 4 800 000 SEK.

Petter Höglund, Professor
Tile: "Betydelsen av SHP-1 för styrning av NK-cellsutveckling och funktion"
Project grant: 2022-2024, total amount: 2 400 000 SEK.

Nicole Marquardt, Assistant Professor
Tile: "Förstå och förhindra NK-cellmedierad lungvävnadsskada vid allvarliga luftvägsinfektioner"
Project grant : 2021-2023, total amount: 4 100 000 SEK.

Nicole Marquardt, Assistant Professor
Tile: "Identifiering och potentiering av NK cellspopulationer i människans lunga för behandling av lungcancer"
Project grant: 2022-2024,total amount: 2 400 000 SEK.

Johan Sandberg, Professor
Tile: Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen
Project grant: 2021-2023, total amount: 4 100 000 SEK.