Published: 25-08-2022 13:53 | Updated: 25-08-2022 13:53

Eight researchers at NVS receive grants from the Swedish Brain Foundation 2022

Photo: Hans Braxmeier, Pixabay

This year, the Swedish Brain Foundation (Hjärnfonden) is awarding SEK 105.3 million in research grants spread over 99 projects. Karolinska Institutet receives 40 of these, eight of which go to NVS.

Jaan-Olle Andressoo, Division of Neurogeriatrics
”Glia cellinje-härledd neurotrofisk faktor (GDNF) som främjar schizofreni: ett lo”

Daniel Ferreira, Division of Clinical Geriatrics
”‘FindDLB’ – En ledande plattform för svensk forskning om Lewykroppsdemens”

André Fisahn, Division of Neurogeriatrics
”Förebyggande av Kognitiv Nedsättning i Alzheimers genom Kalcium Kanal Blockering”

Per Nilsson, Division of Neurogeriatrics
”Autofagi som potentiell terapi för Alzheimers tau patologi”

Agneta Nordberg, Division of Clinical Geriatrics
”Nya PET imaging och plasma biomarkörer vid ärftlig och sporadisk Alzheimer”

Joana Pereira, Division of Clinical Geriatrics
”En noradrenerg markör för tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdomar”

Marianne Schultzberg, Division of Neurogeriatrics
”Pro-resolverande behandling i Alzheimers sjukdom – inflammationens goda sida”

Eric Westman, Division of Clinical Geriatrics
”Precisionsmedicin för bättre demensdiagnostik”