Published: 2020-11-06 15:46 | Updated: 2021-03-23 16:08

Ten researchers from MedH receive grants from the Swedish Research Council

Congratulations to all who receive grants from in Medicine and Health from Swedish Research Council!

Malin Flodström Tullberg, Professor
Title: "Avancerade proteomik- och in silico analyser för identifiering av sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid enterovirus infektion"

Hans-Gustaf Ljunggren, Professor
Title: "Utveckling av nya NK cells-baserade immunterapier för behandling av hematologiska maligniteter"

Vanessa Lundin, Assistant professor
Title: "Biofysisk Reglering av Molekylär Signalering i Blodbildning och Cancer"

Karl-Johan Malmberg, Researcher
Title: "Lysosomal organisation i NK celler - Nytt mål för immun- och genterapi"

Niklas Mejhert, Researcher
Title: "Karaktärisering av mekanismer som reglerar cellulär lipidinlagring"

Jakob Michaelsson, Researcher
Title: "Decoding the Development of Human Fetal Innate Lymphoid Cells"

Johan Sandberg, Professor
Title: "MAIT cellers immunbiologi vid hälsa och sjukdom"

Anders Sönnerborg, Professor
Title: "Karakterisering av antiviral effektivitet och resistensutveckling for nya grupper av HIV läkemedel"

Martin Ivarsson, Assistant professor
Title: "Kartläggning av dynamiken hos humana livmoder-NK celler för utveckling av skräddarsydd sjukvård inom kvinnlig reproduktiv hälsa"

Andrea Ponzetta, Postdoc
Title: "Definiera rollen för en nyupptäckt okonventionell T-cell subset under progression och behandling av myelodysplastiskt syndrom"

Chris Tibbitt, Postdoc
Title: "Definiera metabola signaturer av vävnad invånare Innate Lymfoid Cells"