Published: 20-11-2017 17:20 | Updated: 20-11-2017 20:26

Researchers at NVS awarded more than 10 MSEK in ALF funding

Researchers at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS) have been awarded grants in several categories in the call from the collaboration between the Stockholm County Council and Karolinska Institutet through the agreement called ALF. In total 10 295 000 MSEK has been awarded in five categories.

Core facilities 2018

Caroline Graff
500 000 SEK
Facility: Hjärnbanken vid Karolinska Institutet // The Brain Bank at Karolinska Institutet

ALF medicine projects 2018

Erika Franzén
600 000 SEK
Project title: Neuroplasticity in Parkinson’s disease after training

Laura Fratiglioni
300 000 SEK
Project title: Identifying common mechanisms and pathways in stroke and Alzheimer’s disease

Maria Hagströmer
950 000 SEK
Project title: The effect of early and structured mobilisation and rehabilitation, among patients undergoing major abdominal surgery due to cancer - the AbdMoRe study

Agneta Nordberg
800 000 SEK
Project title: Molekylär PET imaging vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - betydelsen för tidig upptäckt, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling

Dorota Religa
300 000 SEK
Project title: Att minska bördan av beteendestörningar vid demens för såväl patienter, anhöriga som vårdgivare – register- och interventionsstudier

Alina Solomon
800 000 SEK
Project title: Swedish European Prevention of Alzheimer’s Dementia (Sweden-EPAD): sustainable scientific, analytical and adaptive trial delivery platform

Lars-Olof Wahlund
500 000 SEK
Project title: Tidig och säker diagnostik av Alzheimers sjukdom-Utveckling och implementering av moderna MR tekniker. Fortsatta studier.

Yvonne Wengström
900 000 SEK
Project title: OptiTrain - optimering av träning för kvinnor med bröstcancer - en randomiserad studie.

Network health care

Maria Eriksdotter
1 500 000 SEK
Project title: Förbättrad behandling av hjärtsviktspatienter genom utveckling av geriatrikens koordinator-roll i livslång uppföljning: från kardiologi till primärvård (GERTSVIKT)

Erika Franzén
500 000 SEK
Project title: Exercise for Parkinson’s disease: From clinical effectiveness and implementation in outpatien care to supported exercise in everyday life.

Elisabeth Rydwik
450 000 SEK
Project title: Riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård

Helena Salminen
995 000 SEK
Project title: Effekter av utbildade team i primärvården för uppföljning av patienter med benskörhetsfrakturer; en randomiserad kontrollerad studie

Elisabet Åkesson
450 000 SEK
Project title: An interactive distance solution for stroke rehabilitation in the home setting

ALF pedagogy project 2018

Staffan Josephsson
300 000 SEK
Project title: Supporting students in higher education to learn to translate knowledge for use in everyday nursing home care

Pedagogical project grant within KI 2018

Susanne Andermo
250 000 SEK
Project title: Översättning av bedömningsinstrument för interprofessionell samverkan

Gunnar Nilsson
200 000 SEK
Project title: Återkoppling- påverkas studentens professionsutveckling olika, beroende på vem som ger återkoppling?