Published: 10-06-2016 00:44 | Updated: 10-06-2016 00:47

Professor Lars-Olof Wahlund received Silviahemmet´s Research and Education Award in 2016

Professor Lars-Olof Wahlund received Silviahemmet´s Research and Education Award in 2016. Here together with NVS´s Head of Department Maria Eriksdotter and NVS´s "GUA" Lena Nilsson Wikmar.

Professor Lars-Olof Wahlund received the award, of SEK 50 000, from the hand of Her Majesty Queen Silvia of Sweden, during the Foundation Silviahemmet 20th anniversary on May 17 at Aula Medica, Karolinska Institutet.

The motivation reads (in Swedish):

Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, tilldelas detta stipendium för sin forskning om och sitt stora engagemang för personer med demenssjukdom samt för sina insatser som kunskapsförmedlare och lärare.

Lars Olof-Wahlund har som specialist i geriatrik och psykiatri en gedigen klinisk erfarenhet av patienter med demenssjukdom.

Han är även ansvarig för framtagandet av de nationella riktlinjerna för vård och behandling av personer med demenssjukdom.

Lars-Olof Wahlund är även en internationellt framstående forskare. Hans forskning handlar bland annat om hur avbildningstekniker såsom magnetisk resonanstomografi och datortomografi kan användas för att tidigt identifier demenssjukdom, så att adekvat behandling kan sättas in.

Lars-Olof Wahlund har deltagit i utvecklingen av Silviahemmets och Karolinska Institutets magisterutbildning i demensvård för läkare, för vilken han också är kursansvarig.

Lars-Olof Wahlund har som läkare, forskare och lärare aktivt och framgångsrikt bidragit till att både öka och sprida kunskap om demenssjukdomar och deras förstadier.