Published: 17-04-2024 09:26 | Updated: 17-04-2024 09:27

New grants

Grants from Konsul Berghs stiftelse.

Sandra Ekström, Unit of environmental epidemiology
Allvarliga allergiska reaktioner hos svenska och finska barn
180 000 SEK

Jesper Säfholm, Unit of asthma and allergy research
Samspel mellan lipidmediatorer och cytokiner vid utveckling av luftvägshyperreaktivitet i explanterade humana bronker
200 000 SEK