Published: 14-05-2024 08:49 | Updated: 14-05-2024 08:49

MedH researchers receive funding from the Dr Åke Olsson Foundation for Hematological Research

Three researchers at the Department of Medicine, Huddinge (MedH) have been awarded grants from the Dr Åke Olsson Foundation for research in haematology. The foundation supports haematology researchers at Karolinska Institutet, who are at an important but early stage of their research.

Quirin Hammer, Center for Infectious Medicine
Project title: Multipel genetisk redigering för bred tillämpning av CAR T-celler mot leukemi och myelom
Amount granted: 351 000 SEK

Muhammad Kashif, HERM
Project title: Klinisk implementering av ett poängsystem för stratifiering av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom
Amount granted: 425 000 SEK

Pedro Moura, HERM
Project title: Utforska det hematopoetiska proteomet av splitsningsfaktormuterade myelodysplastiska syndrom
Amount granted: 346 000 SEK