Published: 04-11-2014 15:06 | Updated: 13-10-2017 16:41

Large VR project grants to NVS

More than 30 million SEK in project grants has been approved by the The Swedish Research Council. The following researchers will receive funding: “Medicine and health 2014” call, with almost 20% of the applications were approved this year.

  • André Fisahn, project title: Prevention av nedsättningar i nätverks- och kognitiv funktion orsakade av amyloida peptider genom aktiveringen av peptidnedbrytningsmekanismer - en projektansökan för translationell forskning
  • Ann Langius-Eklöf, project title: Effekter av en interaktiv intervention för tidig upptäckt av patient rapporterade symtom med stöd av en mobilapplikation - med fokus på personcentrerad vård
  • Christina Helging Opava, project title: FYSISK AKTIVITET VID REUMATOID ARTRIT 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer
  • Lotta Widén Holmqvist, project title: Att leva med amyotrofisk lateral skleros (ALS): hälsorelaterad livskvalitet, och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet
  • Marianne Schultzberg, project title: Stimulering av pro-resolverande aktiviteter vid Alzheimers sjukdom

Two researchers at NVS received project grants for junior researchers, where only 7% of the applications were approved:

  • Anna Rising with project: En ny bärare av läkemedel mot lungsjukdom and
  • Anna-Karin Welmer with project: Fundera, förflytta och falla: Tidig upptäckt av fallbenägna äldre personer som mål för primära interventioner - en translationell studie, received a within the "Humanities and Social sciences 2014" call, where 8,5% of the applications were approved this year:
  • Grégoria Kalpouzos with project: Ökad koncentration av järn i hjärnan: Effekter på neural aktivitet, motoriska och kognitiva processer i det normala åldrandet
  • Janina Seubert with project: Perceptuell inlärning av lukt-smak integration vid matkonsumption

Big congratulations to you all from NVS!