Published: 26-09-2023 22:34 | Updated: 27-09-2023 17:09

Resebidrag för samarbete med the University of Tokyo

För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Tokyo utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för doktorander.

För mer information se den engelska sidan. 

Profile image

Lotta Lundqvist

International Coordinator

Contact

Lotta Lundqvist International Coordinator