Published: 18-11-2014 14:45 | Updated: 22-11-2017 16:34

Forte grants within aging and health care to 10 research groups at NVS

On November 17th, Forte's board approved this years applications for research project within aging and health care. The following ten principal applicants at NVS received grants:

Name /Division Project title SEK

Christina Helging Opava

Physiotherapy

Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer
3 330 000

Kerstin Tham

Occupational therapy

Utveckling, utvärdering och implementering av en ny modell för en kliencentrerad, IT baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke 1 470 000

Lena Borell

Occupational therapy

Implementering av Evidensbaserad kunskap i Hemtjänsten 3 115 000

Claudia Lampic

Nursing

Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna med cancer 3 230 000

Kristina Johnell

ARC Aging Research Center

Läkemedelsbehandling i livets slutskede i vård- och omsorgsboende: förbättrat omhändertagande tvärs över länder 2 130 000

Ann Langius-Eklöf

Nursing


Effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom med stöd av en interaktiv applikation för mobil och läsplatta – med fokus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv cancervård
1 530 000

Elisabeth Rydwik

Physiotherapy

Better in Better out: Kan preoperativ träning minska risken för komplikationer, mortalitet och ge kortare vårdtider hos sköra äldre personer? 3 830 000

Erika Franzén

Physiotherapy

Improving balance and physical activity in elderly with Parkinson’s disease – long-term efficacy and effectiveness in a clinical practise of the HiBalance program 3 230 000

Lena Rosenberg

Occupational therapy

Utformning av gemensamma rum i vård och omsorgsboenden för personer med demens 2 030 000

Johan Fastbom

ARC Aging Research Center

Patientcentrerat IT-stöd för kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning: QS-projektet 2 830 000