Published: 22-02-2024 13:59 | Updated: 22-02-2024 14:01

Current calls, week 8, 2024

Tips from Grants Office regarding current calls

Swedish and Nordic calls

 

Forskningsprojekt – Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga Ändamål

Främjar medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige eller utomlands rörande barnlöshet och barns hälsa. 

OBS! Ansökan skall skickas in med vanlig post.

Closing date: March 1, 2024

More information
 

Kliniska forskartjänster 2025 – ALF, Region Stockholm och Karolinska Institutet

Medel utlyses årligen för stöd till forskar-ST, klinisk postdoktor, kliniska forskare och högre kliniska forskare. Klinisk postdoktor i vårdvetenskap utlyses vartannat år och ingår i utlysningen för 2025.Alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk- och tandvården kan söka. Personer med grundutbildning inom områden som arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped, röntgensjuksköterska, socionom/kurator, sjuksköterska eller tandhygienist kan söka till klinisk postdoktor i vårdvetenskap. Sökande ska ha en tillsvidareanställning inom Region Stockholm eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.

Closing date: March 14, 2024

More information

 

Forskningsanslag – Promobilia

Stiftelsen utlyser projektanslag för forskning och utveckling med syfte att främja ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar. Stiftelsen ändamål är att stötta utveckling och spridning av tekniska hjälpmedel, särskilt för ökad rörlighet, samt vetenskaplig forskning för att skapa nya hjälpmedel och återskapa rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter för funktionsnedsatta. Projektanslag ges till 1-, 2- och 3-åriga projekt. Du kan söka 500 000 kr/år i upp till tre år.

Closing date: March 18, 2024

More information

 

Research project grant for development of methods to replace, reduce and refine animal experiments (3R) - Swedish Research Council

Aims to promote the development of methods to replace, reduce and/or refine experiments on animals according to the 3R principle. Grant period: 1-3 years. Grant amount: Minimum 400 000 SEK per year, maximum 800 000 SEK per year.

Closing date: March 19, 2024 

More information 

 

Forskningsanslag - Förbundet Blödarsjuka i Sverige Aroseniusfonden 

Fonden har som primärt mål att stödja vetenskaplig forskning av hög kvalitet som syftar till att lindra eller bota blödarsjuka. De strävar efter att göra en verklig skillnad och stödjer även forskning inom flera viktiga områden, så som patientnära forskning som har direkt relevans och påverkan på patienter med blödarsjuka, och forskning för Implementering i Vården som förväntas kunna implementeras och gynna vården av personer med blödarsjuka. Forskare specialiserade som är verksamma inom medicinsk forskning eller vårdvetenskap kan söka. Fonden prioriterar forskning som bedrivs av unga talanger i sin tidiga karriär. Anslaget av max 200 000 kr kan användas till driftskostnader eller lön. Kan sökas av forskare alternativt forskargrupper.

Closing date: March 31, 2024

More information

 

Forskningsbidrag - Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse 

Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Max belopp att söka är 2 000 000 kr.

Closing date: March 31, 2024

More information 

 

Forskningsanslag - Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar 

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien. Patientnära klinisk forskning kommer att premieras. Årets forskningsanslag uppgår till totalt 300 000 SEK som kan ansökas helt eller i delar.

Closing date: March 31, 2023

More information 

 

Research grants - Erling-Persson Foundation

Grants are awarded primarily for research or educational projects in medicine, as well as in areas of interest associated with or encompassing the subject of entrepreneurship. Priority is given to application-oriented research. Grants may be awarded for clearly identifiable objectives with the focus on the vulnerable situation of children. The Foundation strongly favors projects of an interdisciplinary nature, and does not support research that is exclusively basic. There are no set limits on the sum of money awarded. Projects should normally have a duration between 2 and 5 years and should be clearly defined (not research programmes, not contribution to general running costs). The main applicant should be senior in his/her organisation. Decisions are made on the basis of the project’s financial plan.

Closing date: April 15, 2024

More information 

 

Forskningssamarbetet Sydkorea - Sverige 2024 - Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och National Research Foundation of the Republic of Korea (NRF)

Programmet är ett samarbete mellan NRF och SSF. Organisationerna satsar tillsammans nära 100 miljoner kronor och kommer att välja ut ett tiotal projekt. Forskningen ska vara inom naturvetenskap, teknik eller medicin och ska bidra till utveckling inom något av områdena: Halvledare, displayer, laddningsbara batterier, vätgasteknik, smarta transporter, nästa generations kärnkraft, bioteknik, flygteknik, marinteknik, cybersäkerhet, AI, robotik eller kommunikationsteknik. Ansökan ska ha en koreansk och en svensk projektledare. En ansökan med lika innehåll ska samtidigt lämnas in till NRF från den koreanska projektledaren och till SSF från den svenska projektledaren. 

Closing date: April 15, 2024

More information 

 

European calls

 

Non-clinical research fellowships - The Motor Neurone Disease Association

The Motor Neurone Disease Association invites applications for its non-clinical research fellowships. These support researchers with relevant experience and demonstrated expertise and ability to apply for funding in their own name for a single project in biomedical research on amyotrophic lateral sclerosis. The fellowships are awarded at two levels:

  • junior non-clinical fellowships are awarded to individuals who will have two to six years of postdoctoral experience at the time of commencement of the grant; the application should be for a term of between 24 and 36 months; the maximum funding for a junior fellowship based outside London will be £95,000 per year, with an overall maximum of £285,000 for a three year award; the maximum funding for a junior fellowship based within London will be £100,000 per year, with an overall maximum of £300,000 for a three year award;
  • senior non-clinical fellowships are awarded to individuals who will have four to 10 years of postdoctoral experience at the time of commencement of the grant; application should be for a term of between 36 and 48 months; the maximum funding for a senior fellowship based outside London will be £115,000 per year, with an overall maximum of £460,000 for a four year award; the maximum funding for a senior fellowship based within London will be £120,000 per year, with an overall maximum of £480,000 for a four year award.

Eligibility: Scientists of any nationality from relevant disciplines except those with a medical qualification may apply. The award may only be held at a university or other bona-fide research institute in the UK and Ireland. The prospective fellow may be based elsewhere at the time of application. The head of laboratory at the institution must be named co-applicant and it is recommended that a second co-applicant is named as sponsor who will act as a mentor.

Closing date: 26 April 2024

More information

 

ECCO global grant – The European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)

The European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) offers the new ECCO Global Grant to expand and strengthen the global network of ECCO through research partnerships between centres from ECCO Member Countries and non-ECCO Member low income or lower-middle income countries.

ECCO Global Grants seek to extend the outreach and global perspective of IBD research and may focus on aspects of IBD pathogenesis (e.g. environmental impact, genetics), epidemiology and/or clinical care, among others.

Applications must be multicentre and address knowledge gaps and/or unmet needs relevant to low and lower-middle income countries and feature strong contributions from these countries.

Budget: A total of EUR 300,000 for 24 months will be awarded for one ECCO Global Grant. It is intended for direct project costs incurred, most notably salary support, equipment, research consumables and project travel. It is not intended for institutional overheads.

Closing date: May 2, 2024

More information

 

ECCO fellowships - European Crohn's and Colitis Organisation

These encourage young individuals in their career and to promote innovative scientific research in inflammatory bowel diseases in Europe.

Budget:A total of two awards, worth €60,000 each over one year, are available.

Closing date: May 2, 2024

More information
 

D-ECCO research grant - European Crohn's and Colitis Organisation

This supports inflammatory bowel disease dietitians in promoting innovative scientific research in the area of nutrition across Europe.

Budget: EUR 80,000

Closing date: May 2, 2024

More information
 

Research grants - European Leukodystrophy Association

These grants support research that addresses knowledge gaps in the field of leukodystrophies. Preference is given to clinical trials and clinical trial readiness projects.
Budget: 200,000 EUR. Direct costs cannot exceed €100,000 per year, for a maximum funding period of two years.

Closing date: Anticipated 01 Jun 2024

More information

 

Research fellowships - European Society for Medical Oncology (ESMO)

These support high-quality research projects in either translational or clinical research. Fellowships may be in the following areas:

  • translational - aiming to provide training in translational cancer research in European centres and improve career development through collaboration;
  • clinical - aiming to provide training in clinical research in European cancer centres, as well as to support the development of clinical oncology research projects.

Budget: 101,000EUR. The fellow will receive 50,000€ for a one-year project. The host institutes will receive 1,000€ to cover administration costs. Second-year prolongation is available upon request and subsequent approval by the Leadership Development Committee.

Closing date: Anticipated 19 Jun 2024

More information
 

US calls

 

Federal Funding
 

Notice of Special Interest (NOSI): Notice of Special Interest (NOSI): Validation of Digital Health and Artificial Intelligence/Machine Learning Tools for Improved Assessment in Biomedical and Behavioral Research

Funding Opportunity ID: NOT-CA-24-031 

Upcoming deadlines: This notice applies to due dates on or after April 05, 2024, and subsequent receipt dates through July 06, 2025. This NOSI expires on July 06, 2025.

Abstract: The purpose of this Notice of Special Interest (NOSI) is to encourage grant applications to support the evaluation of the utility and validity of digital health and artificial intelligence/machine learning (AI/ML) tools and technologies in biomedical and behavioral research. The intent is to support the addition of new measurement modalities to evaluate existing and recently developed but not yet validated digital health and AI tools such as sensor technologies, smartphone applications, software as a medical device (SaMD), and AI/ML algorithms.

More info: NOT-CA-24-031: Notice of Special Interest (NOSI): Validation of Digital Health and Artificial Intelligence/Machine Learning Tools for Improved Assessment in Biomedical and Behavioral Research (nih.gov)

 

CDMRP -Traumatic Brain Injury and Psychological Health Research Program (TBIPHRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Clinical Trial Award; Emerging Research Award (New for FY24); Focused Program Award; Health Services Research Award; Translational Research Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law. Although FY24 funds have not been appropriated for the Traumatic Brain Injury and Psychological Health Research Program (TBIPHRP), the TBIPHRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. This pre-announcement should not be construed as an obligation by the Government.

The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the TBIPHRP to support research into the treatment, prevention, and detection of traumatic brain injury (TBI) and to improve psychological health. The managing agent for the anticipated funding opportunities is the CDMRP at the U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC).

The TBIPHRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. 

More information

 

CDMRP - Peer Reviewed Orthopaedic Research Program (PRORP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Women’s Health Research Award (New for FY24); Applied Research Award; Clinical Trial Award; Clinical Translational Research Award.

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law. Although FY24 funds have not been appropriated for the Peer Reviewed Orthopaedic Research Program (PRORP), the PRORP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. This pre-announcement should not be construed as an obligation by the government.

The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the Peer Reviewed Orthopaedic Research Program (PRORP) to support high-impact and clinically relevant research to advance treatment and rehabilitation from orthopaedic injuries sustained during combat and service-related activities to maximize return to duty. 

More information

  

NIH - Notice of Special Interest (NOSI): Determining the Tri-directional Relationship Among Oral Health, Nutrition, and Comprehensive Health

Funding Opportunity ID: NOT-DE-24-011

Upcoming deadlines: This notice applies to due dates on or after June 5, 2024, and subsequent receipt dates through September 8, 2027.

Abstract: The National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) is issuing this Notice of Special Interest (NOSI) to encourage research on the interplay of nutrition/food insecurity, oral diseases, and comprehensive health across the life span. The purpose of this NOSI is to support research to better understand the mechanisms of the tri-directional relationship among nutrition, systemic health, and oral, dental, and craniofacial (DOC) health and the development of nutritional interventions in the dental setting.

More info: NOT-DE-24-011: Notice of Special Interest (NOSI): Determining the Tri-directional Relationship Among Oral Health, Nutrition, and Comprehensive Health (nih.gov)

 

NIH - Open Measurement Coordinating Network for Non-Pharmacological Alzheimer's Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Primary Prevention Trials (U24 Clinical Trail Not Allowed)

Funding Opportunity ID: RFA-AG-25-005

Upcoming deadlines: 15 June, 2024

Abstract: This Notice of Funding Opportunity (NOFO) invites U24 Cooperative Agreement applications that propose to establish a national Open Measurement Coordinating Network for Non-Pharmacological Alzheimer's Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Primary Prevention Trials. The Network will serve as a centralized hub for developing, validating, standardizing, and disseminating measures and measurement methods for AD/ADRD primary prevention trials. It will incorporate measures and measurement methods across neuropsychological, biomarker, and functional domains to meet the goal of primary prevention of AD/ADRD centered around brain health equity. Brain health equity is the fair distribution of brain health determinants, outcomes, and resources within and between segments of the population, regardless of social standing. Measures and measurement methods of interest will test outcomes and mechanisms of action (e.g., cognitive, behavioral, structural/social, computational, biological) that are customized for individuals with different needs and that are linked to real-world function. Resources developed through this initiative, including measurement instruments, methods, algorithms, code, documentation, and normative data, are intended to enable future measures and measurement-methods-development projects that support AD/ADRD primary prevention research needs. 

The National Institute on Aging (NIA) is particularly interested in proposals that aim to advance equity for populations disproportionately impacted by AD/ADRD.

More info: RFA-AG-25-005: Open Measurement Coordinating Network for Non-Pharmacological Alzheimer's Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Primary Prevention Trials (U24 Clinical Trail Not Allowed) (nih.gov)

 

NIH - BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01, R21 Clinical Trial Optional)

Funding Opportunity ID: RFA-MH-25-170 (R01); RFA-MH-25-171 (R21).

Upcoming deadlines: 11 October 2024; 10 October 2025; 9 October 2026.

Abstract: Guided by the goals established in BRAIN 2025: A Scientific Vision and reinforced by the Advisory Council to the Director Working Group on BRAIN 2.0 Neuroethics Subgroup, this Notice of Funding Opportunity (NOFO) from the NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative is intended to support efforts addressing core ethical issues associated with research focused on the human brain and resulting from emerging technologies and advancements supported by the BRAIN Initiative. This NOFO encourages research project grant applications from multi-disciplinary teams focused on key ethical issues associated with BRAIN Initiative supported research areas. Efforts supported under this NOFO are intended to be both complementary and integrative with the transformative, breakthrough neuroscience discoveries supported through the BRAIN Initiative.

For small projects that are primarily exploratory in nature or designed to generate pilot data in preparation for a larger study, applicants should consider RFA-MH-25-171, the BRAIN Initiative Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science Exploratory/ Developmental Research (R21) NOFO.

This NOFO requires a Plan for Enhancing Diverse Perspectives (PEDP), which will be assessed as part of the scientific and technical peer review evaluation. Applications that fail to include a PEDP will be considered incomplete and will be withdrawn. Applicants are strongly encouraged to read the NOFO instructions carefully and view the available PEDP guidance material.

More info: RFA-MH-25-170: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional) (nih.gov)RFA-MH-25-171: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R21 Clinical Trial Optional) (nih.gov)

 

Foundation
 

Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI), US – Addressing Rare Diseases Topical PCORI Funding Announcement -– Cycle 2 2024

Upcoming deadlines: Letter of Intent (June 4, 2024); Full application - 4th September 2024

Amount: Up to $12 million and Up to five years.

Eligibility: PCORI encourages all investigators interested in applying to use this inquiry form to submit questions and request to speak with a PCORI Program Officer.

Abstract: The Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) intends to issue a Topical PCORI Funding Announcement (PFA) on May 7, 2024, seeking to fund high-quality, patient-centered comparative clinical effectiveness research (CER) projects that focus on rare diseases. This preannouncement provides potential applicants additional time to identify collaborators; obtain patient and stakeholder input on potential studies; and develop responsive, high-quality proposals. Applications addressing cross-cutting issues that include more than one rare disease diagnosis are encouraged, but studies focusing on a single rare disease are also acceptable. 

Website: Addressing Rare Diseases Topical PCORI Funding Announcement -– Cycle 2 2024 | PCORI

 

Neuroendocrine Tumor Research Foundation (NETRF/NET Research Foundation ), US – various research grants

Upcoming deadlines: Letter of Intent- 18th March, 2024; Full application – 24th June, 2024

Amount: NETRF offers three different neuroendocrine cancer research grants (Investigator, Pilot, and Mentored Awards) with cancer research grants ranging from $90,000 to $270,000.

Eligibility: 

Investigator Award:

  • Applicants must have a faculty appointment or equivalent position (assistant professor and above). Research track faculty are eligible to apply.
  • Applicants must have an MD, PhD, MD/PhD or equivalent degree.

Pilot Award:

  • Applicants must have a faculty appointment or equivalent position (assistant professor and above). Research track faculty are eligible to apply.
  • Applicants must have an MD, PhD, MD/PhD or equivalent degree.

Mentored Award:

  • Applicants must have an MD, PhD, MD/PhD or equivalent degree and not currently be a candidate for a further doctoral or professional degree.
  • Applicants must hold a full-time, mentored research position with the title of postdoctoral fellow, clinical research fellow, or equivalent.

Abstract: NETRF offers three different neuroendocrine cancer research grants (Investigator, Pilot, and Mentored Awards). We are very interested in grant proposals from multidisciplinary groups comprised of basic scientists, clinicians, and experts across relevant cutting-edge disciplines. Proposals that cover promising and potentially transferable strategies and/or technologies, which have been applied successfully to other areas of cancer research, are highly encouraged and will be evaluated based on their level of applicability to NETs. 

Website: NETRF Research Funding Opportunities