Published: 25-11-2022 08:05 | Updated: 25-11-2022 08:09

Current calls, week 47, 2022

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Stiftelsen delar varje år ut ca 400 bidrag eller stipendier inom humanistiska vetenskaper och Naturvetenskap. Beloppen varierar mellan 15 000 kr och 50 000 kr.

Bidrag ges till tidsbegränsade projekt såsom studie- och konferensresor, arrangerande av konferenser, forskningsprojekt, materielinköp, samt framtagning (även arbetskostnader) och tryckning av böcker.

Bidrag ges inte till personlig utbildning, tex universitetsstudier, eller löpande verksamhet.

Closing date: January 15, 2023

Further information

Forsknings- och resestipendier - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS)

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt med inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning inom sömn och dygnsrytm. Resestipendier kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Resestipendier är 5 000 kr för resor inom Europa och 10 000 kr för resor utanför Europa. Totalt har avsatts 100 000 kr för att fördelas som stipendier. Ansökan skall lämnas in skriftligen per E-post till föreningens stipendieansvariga.

Closing date: December 30, 2022

Further information

EU Horizon Europe Research Application Support - Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

SSF announces SEK 7,9 million in a directed Call to support preparation of research applications targeting the European Union’s (EU) Horizon Europe (HEU) framework program for research and innovation. The Call aims to promote internationalization of Swedish research by stimulating increased Swedish participation in HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. The HEU-projects must be of strategic relevance for Sweden, i.e., benefit the future competitiveness of Sweden.

The Call is directed towards researchers in natural science, technology or medicine at Swedish universities or research institutes that apply for a HEU Pillar 2 Project Coordinator role during 2023-2024. Selected projects will receive SSF-grants maximized to SEK 500 000 (incl. overheads). The grants are to be used exclusively for covering costs for salaries, travel, and consultants in direct connection to the preparation of an HEU application.

Closing date: March 1, 2023.

Further information

Anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt - Afa Försäkring

Stöder forskning som syftar till att behålla och stärka arbetsförmåga för att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Forsknings- och utvecklingsprojekt förväntas ge konkreta effekter i en nära framtid, och därför ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod. Projekt kan vara inom följande områden: Behandlingsformer och metoder; Sjukfrånvaro; Rehabilitering; och Sjukdomsförebyggande insatser.

Closing date: March 21, 2023.

Further information

Utbildnings- och forskningsstipendier - Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB)

SFFB utdelar utbildnings- och forskningsstipendier årligen på 5000 kr för resa inom Sverige, 10.000 kr för resa inom Europa och 15.000 kr för resa utom Europa. Varje enskild person kan söka maximalt anslag om 15000 kr per år. Medel kan sökas löpande.

Closing date: None

Further information

European calls

Coming soon: ERC Advanced Grants 2023 call

On December 8th, 2022, the European Research Council (ERC) will open its call for applications for ERC Advanced Grants 2023. These support ground-breaking, high-risk high-gain projects carried out by an established, leading principal investigator in any field of research. Applicants are expected to be active researchers who have a track record of significant research achievements in the last 10 years and should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions.

Each grant is worth up to €2.5m over five years. An additional €1m may be requested.

Submission deadline:  23/05/2023

Please contact Grants Office if you are interested in applying.

Project grants -- Parkinson's UK, GB

Parkinson's UK invites pre-proposals for its project grants. These tackle major research challenges related to Parkinson’s disease and support projects looking into the following areas:

•to better understand the causes of Parkinson’s

•drug discovery at all stages of the drug discovery pipeline

•cohort studies

•early clinical investigations looking at biomarkers

•pilot clinical trials

Co-applicants and collaborators may be based at institutions outside the UK or at pharmaceutical or biotech companies. There is no fixed maximum value for project grants, but the grants are usually worth up to £400,000 for up to three years.

Closing date: 9 January 2023 (pre-proposals due by 9 January 2023; full applications due by 31 March 2023). This call is repeated once a year.

Further information

Congenital adrenal hyperplasia grant--European Society for Paediatric Endocrinology, EUR

The European Society for Paediatric Endocrinology and the International Fund raising for Congenital Adrenal Hyperplasia invite letters of intent for their congenital adrenal hyperplasia grant. The aim is to improve the understanding of the pathophysiology of the disease and its management.

The total budget is €350,000. Grants are worth up to €150,000 each

Closing date: 15 January 2023

Further information

Major project grants -- Alzheimer's Research UK, GB

These support research projects on Alzheimer’s disease and related dementias. Clinical trials and drug discovery and development are not covered.

The lead applicant and point of contact must be based in a UK academic or research institution, but the application may include researchers or institutions outside the UK. Grants are worth between £50,000 to £350,000 each for up to five years 

Closing date: 25 January 2023

Further information

EFSD/Lilly young investigator research awards-- European Association for the Study of Diabetes, EUR

These encourage innovative research in the field of diabetes and its complications, and promote excellence in medical education.

Applicants must be paid-up members of EASD and must have received their highest degree no more than five years ago for basic scientists, or seven years ago for clinicians on 1 January 2023.

Awards are worth €50,000 each.

Closing date: 15 February 2023

Further information

Stöd för att skriva en EU-ansökan!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023”, erbjuder stiftelsen nära 8 miljoner kronor för att hjälpa forskare att söka EU-bidrag som projektkoordinator för HEU Pelare 2 .

Målet med utlysningen är att främja internationalisering av svensk forskning genom att stimulera ökat svenskt deltagande i HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. HEU-projekten ska vara av strategisk relevans för Sverige, det vill säga gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

Utlysningen riktar sig till forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid svenska universitet eller forskningsinstitut som ansöker om rollen som projektkoordinator till HEU Pelare 2 projekt under 2023-2024.

Utvalda projekt kommer maximalt att erhålla ett SSF-bidrag på 500 000 kr (inkl. omkostnader). Bidragen ska uteslutande användas för att täcka kostnader för löner, resor och konsulter i direkt anslutning till upprättande av en HEU-ansökan.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2023 kl. 14.00.

För mer information och för utlysningstext, se SSF:s hemsida: strategiska.se

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073- 358 16 67

US calls

Federal Funding agencies

Notice of special interest – administrative supplement for NCI cancer prevention-interception targeted agent discovery programme: NIH

This Notice of Special Interest informs current National Cancer Institute (NCI) U24 awardees that the National Cancer Institute (NCI) is providing the opportunity for supplemental funding to establish a centralized database and manage ongoing and future activities of the Cancer Prevention-Interception Targeted Agent Discovery Program (CAP-IT) formed by RFA-CA-21-038 and RFA-CA-22-055. Through this administrative supplement, the NCI seeks to establish the CAP-IT Data and Resource Coordination Center (CAP-IT DRCC) to enhance cross-network collaborations and rapid completion of projects, data access, and data sharing. These supplements will achieve the following:

  • Support the CAP-IT network data sharing by establishing and managing a centralized CAP-IT research database for the entire network in coordination with each CAP-IT U54 Center’s Informatics group in accordance with the policies established by the CAP-IT steering committee (SC).
  • Facilitate in-network sharing of research tools and resources by establishing a centralized information hub for shareable tools and resources in accordance with the policies established by the CAP-IT SC.
  • Support the CAP-IT program operation by providing program management support, including logistical and administrative assistance on in-network communications and cross-network collaborative activities, and coordinating and facilitating network-wide meetings.

Deadline: February 28, 2023. Applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): NOT-CA-23-012

Further information 

Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R61/R33 - Clinical Trial Not Allowed): NIH

The National Institute on Drug Abuse invites applications for its exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency or pathogenesis in the context of substance use disorders (R61/R33 clinical trial not allowed) funding opportunity. This supports research investigating the underlying molecular mechanisms by which HIV infection is initiated, established and maintained in the central nervous system (CNS) and determining how addictive substances modulate HIV infection, latency and the size and persistence of CNS HIV reservoirs.

Deadline: March 23, 2023. Applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-DA-24-002

Further information 

Foundations

Research grants, Muscular Dystrophy Association, US

The Muscular Dystrophy Association, under its discovery research programme, invites applications for its research grants. These support research to accelerate progress towards understanding and treating neuromuscular disease.

Eligibility: Be a professional or faculty member (Professor, Associate Professor or Assistant Professor) at an appropriate educational, medical or research institution. Applicants with non-traditional positions/titles (such Group Leader, Research Scientist, or Instructor etc.) should contact the grants manager ehabeeblouks@mdausa.org to confirm eligibility.

Budget: Grants are worth USD 100,000 each per year for one to three years. Indirect costs not to exceed 10% of direct costs.

Deadline: LOI – 20th January, 2023. Full application – 17th February, 2023.

Further information

Grant programmes, Cancer Research Institute, US

Postdoctoral Fellowships. The CRI Postdoctoral Fellowship Program provides three years of critical financial support and continued career training to the most promising young scientists in basic and tumor immunology as part of our lifesaving work in cancer immunotherapy research. There are three tracks within the CRI Postdoctoral Fellowship Program: CRI Irvington Postdoctoral Fellowship; CRI Irvington Postdoctoral Fellowship to Promote Racial Diversity; CRI Immuno-Informatics Postdoctoral Fellowship. Eligibility: Applicants for the CRI Irvington Postdoctoral Fellowship Program must be working in areas directly related to immunology or cancer immunology. An eligible project must fall into the broad field of immunology with relevance to solving the cancer problem. Applicants must have a doctoral degree by the date of award activation and must conduct their proposed research under a sponsor who holds a formal appointment as an assistant professor or higher rank at the host institution. Applicants with 5 or more years of relevant postdoctoral experience at the time of award activation are not eligible, with the exception of M.D. applicants, who should not include years of residency in this calculation.

Budget: Newly awarded fellowships provide a stipend of $55,000 for the first year, $57,000 for the second year, and $59,000 for the third year. Beginning January 2022, an allowance of $5,000 per year is allotted to the host institution for use at the sponsor’s discretion to help pay for the fellow’s research supplies, travel to scientific meetings, health insurance, and/or childcare. Deductions for administrative overhead are not allowed from either the stipend or the institutional allowance.

Deadline: 1st March, 2023. 5pm Eastern time.

Further information

Lloyd J. Old STAR Program

The CRI Lloyd J. Old STAR Program—Scientists TAking Risks—provides long-term funding to mid-career scientists, giving them the freedom and flexibility to pursue high-risk, high-reward research at the forefront of discovery and innovation in cancer immunotherapy. Rooted in CRI’s exceptional track record of identifying and supporting people who have had a major impact in immunotherapy, these grants are not tied to a specific research project, but rather support outstanding researchers based on the quality and promise of their overall work.

Eligibility: Applicants must belong to one of the following categories as of July 1, 2023: Tenure-track assistant professor with a minimum of 3 years in this position (appointed on or before July 1, 2020) or tenure-track associate professor with a maximum of 3 years in this position (appointed on or after July 1, 2020). Adjunct or acting positions are not eligible. Applicants are expected to commit a minimum of 80% of their time to conducting research.

Budget: Lloyd J. Old STAR Program grants provide up to $250,000 per year for five years. Awarded funds are intended to be flexible and may be used for salary, technical assistance, supplies, capital equipment, or scientific travel. CRI does not provide funds for indirect costs.

Further information

Research grants, Progeria Research Foundation, US

The Progeria Research Foundation invites proposals for its research grants. These support research to find the cause, treatment or cure for Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Projects must fall within one of the following research priorities:

  • projects that are likely to lead to clinical treatment trials within five years;
  • development of gene-, biomolecule-, drug- and cell-based therapies to treat progeria;
  • assessment of natural history of disease that may lead to the development of outcome measures in treatment trials.

Eligibility: Open to all.

Budget: Awards are typically for 1-2 years in the range of $75,000/year.

Deadline: LOI: 3rd January, 2023; Full Application (by invitation): 3rd April, 2023.

Further information 

Basic Research Fellowship, American Brain Tumor Association, US

The American Brain Tumor Association invites applications for its basic research fellowships. These support postdoctoral fellows who are conducting laboratory or field-based research projects that focus on brain tumors. The aim is to encourage talented, early-career scientists to enter, or remain in, the field of brain tumour research. Projects may address all brain tumour types, benign or malignant, primary or secondary. Appropriate research projects include, but are not limited to, the following areas: Biomarkers of Risk, Disease Burden, and/or Treatment Response; Brain Tumor Biology; Diagnosis; Drug Delivery; Etiology; Genetics; Imaging; Molecular/Genetic Epidemiology; Novel Therapeutics; Risk assessment.

Eligibility: Applications must include a postdoctoral fellow as lead PI and a lead mentor. The lead PI must have a doctoral degree, including MD, PhD, DrPH, DO or equivalent, and must not currently hold any faculty appointment. PhDs must be no more than five years post-completion of their doctoral degree and MDs must be no more than five years post-residency training at the time of full application submission. The applicant must be working at the Lead Mentor’s institution at the time of Full Application submission and must not currently be or have previously been a fellow on an ABTA Basic Research Fellowship.

Budget: Fellowships provide up to $50,000 per year for a total of $100,000 in direct costs (salary support and research expenses) for two years.

Deadline: LOI – 13th December 2022; Full application (by invitation) – March, 2023

Further information