Published: 11-11-2021 09:47 | Updated: 11-11-2021 09:50

Current calls, week 45, 2021

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Swedish and Nordic calls

Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning

Ej fastställt antal stipendier med utlyst belopp 550 000 kr (totalsumma)

Behörig att söka stipendium är svensk medborgare som avlagt läkarexamen. I första hand ska forskning vid undervisningssjukhus eller annat sjukhus komma ifråga. Kan sökas av forskare från alla lärosäten i landet som har medicinsk forskning.

Att främja forskningen inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomars botande.

Closing date: 16 november 2021, kl 17.00

Further information

Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

Ej fastställt antal stipendier med utlyst belopp 900 000 kr (totalsumma)

Behörig att söka stipendium är svensk medborgare som avlagt läkarexamen, men krav på läkarexamen gäller ej forskning av mer teknisk art t.ex. hjälpredskap, byggnad etc. I första hand ska forskning vid sjukhus eller äldreboenden komma ifråga. Kan sökas av forskare från alla lärosäten i landet som har medicinsk forskning.

Att främja forskningen på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem bör studeras.

Closing date: 16 november 2021, kl 17.00

Further information

Bidrag till hjärnforskning – Märta Lundqvist Foundation

Märta Lundqvists Stiftelse inbjuder ansökningar om bidrag till hjärnforskning. Dessa stöder forskning vid svenska universitet som är relaterad till den mänskliga hjärnans område. Prioritet ges till patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning. Stiftelsen har som målsättning att stimulera yngre forskare. Forskare vid svenska universitet med avlagd doktorsexamen efter 1 januari 2017 kan söka. Avräkning av tid kan ske för föräldraledighet och tid för eventuell AT-tjänst.

Closing date:13 januari 2021

Further information

Lennanders forskningsstipendier

Observera: Utdelas: 6 stipendier på 300 000 kr vardera. Stöd kan ges för undersöknings- samt levnadsomkostnader för sökanden, i första hand till nydisputerade forskare som saknar försörjning och doktorander i slutfasen av sin utbildning. Sökande måste vara svensk medborgare. Om medel söks för levnadsomkostnader ska inte kostnader för OH, skatt eller andra avgifter tas med i kostnadsberäkningen.

Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte gärna komma ifråga. Stipendiat utses endast för ett år men samma person kan efter förnyad ansökan ett påföljande år erhålla stipendium. .

Closing date: 26 January 2022, kl 05 pm.

Further information

Sigbrith Björkelunds Stiftelse

Sigbrith Björkelunds Stiftelse delar ut bidrag till kvinnliga forskare vid  Karolinska Institutet eller Uppsala Universitet verksamma inom områdena neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar. Stiftelsens bidrag avser i första hand att finansiera kostnader i samband med vistelse vid forskningsinstitution utanför Sverige, bidrag som på annat sätt stödjer mottagarens forskningsarbete kan även komma i fråga.

Mottagare ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna sig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

För utdelning 2022 avser Stiftelsen att lämna ett eller flera bidrag om vardera högst 100 000 kronor.

Closing date: 15 januari 2022 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2022 – juni 2023.

Further information

Scholarship - Swedish Edema Association

Supports studies and research on lymphology or the lymphatic system, or any of the lymphatic system diseases and complications or diagnostics, non-invasive treatment methods or quality of life, for patients with lymphedema, lipedema, dercum or venous edema who have developed lymphedema. The grant is worth SEK 100,000.

Closing date: 1 December 2021

Further information

The Sohlberg prize - Nordic Gerontological Federation

This recognises a scientist active in a Nordic country who is a leader in gerontology with major influence on the development of her or his field in ageing research. The prize is worth €10,000.

Closing date: 15 December 2021

Further information

Prize for promising researcher in gerontology - Nordic Gerontological Federation

The prize is awarded to a promising researcher in gerontology from the country that will host the next congress of the society, namely Sweden. Thus, only candidates from Sweden are applicable this time The award is worth SEK 20,000 and includes a waived registration fee to the congress.

Closing date: 15 December 2021

Further information

JSPS Postdoctoral Fellowship Program – STINT

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), in collaboration with the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) award scholarships for research stays in Japan. The JSPS Postdoctoral Fellowship Program is open for research in all fields of the humanities, social sciences and natural sciences.

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (Short-term) 2022–2023 awards PhD students close to graduation as well as recently graduated doctors a post-doc scholarship for 1 to 12 months research stay in Japan.

Closing date: 3 January 2022

Further information

Emerging investigator grants for research within industrial biotechnology and environmental biotechnology: Nordic region - Novo Nordisk Foundation

Enable upcoming research leaders within industrial biotechnology and environmental biotechnology in the Nordic region to establish their own research group or to further strengthen their recently started group. Grants are worth up to DKK 10 million over five years.

Closing date: 11 January 2022

Further information

Ascending investigator grants for research within industrial biotechnology and environmental biotechnology: Nordic Region - Novo Nordisk Foundation

Support research addressing major challenges within industrial biotechnology or environmental biotechnology with a clear and strategic outlook to improve sustainability and provide high-impact solutions at a large scale. Grants are worth up to DKK 10 million for maximum duration of five years.

Closing date: 11 January 2022

Further information

JSPS Summer Program - STINT

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), awards in collaboration with the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) scholarships for research stays in Japan. The JSPS Summer Program is open for research in all fields of the humanities, social sciences and natural sciences. JSPS Summer Program 2022 gives Master’s and PhD students as well as recently graduated doctors a possibility to receive an orientation on Japanese culture and research systems during two summer months. Candidates are selected based on their potential contribution to strengthened research collaboration between Japan and Sweden.

Closing date: 14 January 2022

Further information

European calls

António Champalimaud vision award -- Champalimaud Foundation, PT

This recognises a research group for basic or clinical research that has led to a breakthrough in the understanding or the preservation of vision. Nominees may involve active research groups from more than one institution or discipline and may apply directly, be nominated by recognised members of the scientific and medical community.

The award is worth €1 million.

Closing date: 31 December 2021 (forecasted; we have no information from the funder yet about the next call. Based on past experience, we forecast the deadline to be around December 2021. This call is repeated once a year.)

Further information

ACTERIA doctoral prize -- European Federation of Immunological Societies, EUR

This recognises doctoral theses on immunology and allergology. Applicants must be members of an EFIS-affiliated national society. Theses must have been defended at a European institution in the last three years prior to the application deadline.

Two prizes, worth €30,000 each, are available. The winners have the possibility of receiving an extra €50,000 per year for three years to conduct a research project at a European institution.

Closing date: 31 December 2021

Further information

Congenital adrenal hyperplasia grant -- European Society for Paediatric Endocrinology, EUR

 This supports research on congenital adrenal hyperplasia. Specific goals include:

• increasing knowledge on pathophysiology of the disease;

• prevention, diagnostic and treatment of natural or iatrogenic complications;

• proposition of new therapeutic targets and protocols.

Applicants must hold an MD, PhD or equivalent academic degree, and have a faculty position or equivalent at a college, university, medical school or comparable institution. Participation is open worldwide and should, if possible, include teams based in Europe.

The total budget is €350,000. Grants are worth up to €150,000 each over three years.

Closing date: 15 January 2022 (forecasted; we have no information from the funder yet about the next call. Based on past experience, we forecast the deadline to be around January 2022. This call is repeated once a year.)

Further information

Project grants in ataxia-telangiectasia -- Action for A-T, GB

These support medical research that has the potential to benefit children and adults with ataxia-telangiectasia. Applications focusing on cancer in A-T and basic research to search for alternative therapies to treat cancer in children and adults with A-T are encouraged.

Applicants may be based anywhere; however, if there are more applications that pass the review criteria than can be funded, UK-based research will be prioritised.

Grants are worth up to £250,000 for up to three years.

Closing date: 3 January 2022 

Further information

COMING SOONER THAN YOU THINK: ERC-2022-AdG Advanced Grants -- Horizon Europe: Excellent Science, EU and other funders

These support established, leading principal investigators who want long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project. Applicants should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions, with a track record of significant research achievements in the last ten years.  Applications may be made in any field of research, with an emphasis on the frontiers of science, scholarship, and engineering.

Advanced Grants may be awarded up to €2.5 million for a period of 5 years, though an additional € 1 million can be made available under certain circumstances.

If you are interested in applying for an ERC Advanced Grant with KI as host institution, please contact KI Grants Office for further information.

Closing date: 28 April 2022

Further information

US calls

Federal Funding agencies

Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R01, R21 Clinical Trial Not Allowed), NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support investigators who have interest and capability to join efforts for the discovery of cell-based chemical probes for novel brain targets. It is expected that applicants will have, in hand, the starting compounds (“validated hits”) for chemical optimization and bioassays for testing new analog compounds.

Through this FOA, NIH wishes to stimulate research in: 1) discovery and development of novel, small molecules for their potential use in understanding biological processes relevant to the missions of NIMH, NIDA, NEI and/or NIA; and 2) discovery and/or validation of novel, biological targets that will inform studies of brain disease mechanisms. Emphasis will be placed on projects that provide new insight into important disease-related biological targets and biological processes.

The main emphasis of projects submitted under this FOA should be the discovery of cell-based chemical probes. Applicants interested in developing in vivo chemical probes may wish to apply using the companion R01 mechanism, (PAR-21-029).

Closing date: Standard dates apply. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-21-029 (R01), PAR-21-028 (R21).

Further information (R01)

Further information (R21)

Basic Research in Cancer Health Disparities (R01, R21, R03 Clinical Trial Not Allowed), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) encourages grant applications from investigators interested in conducting basic, mechanistic research into the biological/genetic causes of cancer health disparities. These research project grants (R01) will support innovative studies designed to investigate biological/genetic bases of cancer health disparities, such as (1) mechanistic studies of biological factors associated with cancer health disparities, including those related to basic research in cancer biology or cancer prevention strategies, (2) the development and testing of new methodologies and models, and (3) secondary data analyses. This FOA is also designed to aid and facilitate the growth of a nationwide cohort of scientists with a high level of basic research expertise in cancer health disparities research who can expand available resources and tools, such as biospecimens, patient derived models, and methods that are necessary to conduct basic research in cancer health disparities.

Closing date: February 16, 2022; June 16, 2022; October 16, 2022; February 16, 2023; June 16, 2023, October 16, 2023; February 16, 2024; June 16, 2024. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-21-322 (R01), PAR-21-323 (R21), PAR-21-324 (R03)


Further information (R01)

Further information (R21)

Further information (R03)

Transformative Nucleic Acid Sequencing Technology Innovation and Early Development (R01, R21 Clinical Trial not Allowed), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) solicits R01 and R21 grant applications to innovate and develop the early stages of novel technologies that will enable greater than a one order of magnitude improvement in 1) DNA sequencing, and 2) methods for direct sequencing of the diversity of entire RNA molecules. Advances in genomics and more broadly in biomedical research have been greatly facilitated by cycles of technology innovation and disruption that have driven significant and sustained nucleic acid sequencing throughput and assembly quality increases combined with cost decreases and read quality improvements. The goal now is to dramatically advance DNA sequencing and direct RNA sequencing technologies at reasonable costs with the anticipation that significant exploratory innovation in any of these and related areas would make significant contributions to the mission of NHGRI and the field of genomics, including to many of NHGRI’s other technology development goals.

Closing date: March 1, 2022; February 1, 2023. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-HG-21-006 (R01), RFA-HG-21-007 (R21)

Further information (R01)

Further information (R21)

Foundations

General research grants - Friedreich’s Ataxia Research Alliance, US

Friedreich's Ataxia Research Alliance invites letters of intent for its general research grants. These support research on Friedreich’s ataxia. Research must fall within one of the following areas: advancing understanding of neuroscience systems; advancing understanding of cardiac disease in FA; advancing understanding of the molecular basis of FA; advancing drug discovery; facilitating the drug development process and translational research; advancing clinical research.

Qualified investigators may apply for projects that target FARA’s research priorities

Grants are worth up to USD 125,000 per year for one or two years.

Closing date: Letter of Intent (LOI) Deadline: February 1 and July 15, 2022; Application Deadline: April 1 and September 15, 2022.

Further information 

Young Investigator Grants - North American Spine Society, US

The North American Spine Society invites letters of proposal for its young investigator grants. These support any spine-related projects conducted by young investigators. Principal investigators may be any age. MD applicants must be within five years of completion of training at the time of application; PhD applicants must be within five years of their post-doc training. Applicants may not have received previous grant funding from the NASS Research Funding Committee. One to two Young Investigator Grants may be awarded each year.  It is recommended that approved grant budgets range between $20,000-$40,000 per year. In rare cases and at the discretion of the committee, each year may be up to $50,000 per year. Cost-sharing of projects is encouraged.

Closing date: Letter of Proposal: February 7, 2022; Full Proposal: May 9, 2022.

Further information

Stem Cell Investigator Awards - New York Stem Cell Foundation, US

The New York Stem Cell Foundation invites applications for its stem cell investigator awards. These support early-career investigators in exploring the basic biology and translational potential of stem cells. The aim of this initiative is to support highly innovative, emerging scientists whose pioneering approaches have the potential to transform the field of stem cell research, and advance understanding and use of stem cells in the development of treatments for human disease.

Applicants must hold an MD, PhD or DPhil and be within six years of starting a faculty or comparable position at an accredited academic or non-profit research institution on 1 June 2021. They must have demonstrated an ability to independently supervise staff and research and have a publication record containing articles that are innovative and high impact.

The award is worth USD 1.5 million over five years. No institutional overhead is provided.

Closing date: February 16, 2022 at 5pm Eastern Time Eastern Time.

Further information