Published: 2020-09-16 14:55 | Updated: 2020-09-17 15:03

Current calls, week 38, 2020

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

Anslag till externa internationella symposier

Anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige. Anslag beviljas med högst 100.000 kr per symposium.

Closing date: 1 October 2020

Further information

Fondmedel – Stiftelsen Samariten

Stiftelsen som bidrar till att utveckla vården för barn genom att stödja vetenskaplig forskning och undervisning. Stiftelsen utdelar fondmedel till forskningsprojekt och undervisning främst inom den medicinska barnavården. Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare.

Closing date: 14 October 2020

Further information

Unga forskarpriset – Triton Advisers/Entreprenörskapsforum

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. 2021 års pris kommer att tilldelas en kvinna som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Closing date: 10 December 2020

Further information

Scientific Meeting Grants 2020-2021 – KI Respiration and Circulation Network

KIRCNET hereby invites applications from PhD students and post-doc researchers for reimbursement of registration cost to attend virtual scientific meeting in Cardiovascular and Respiratory fields. Applications are invited from registered doctoral students admitted at Karolinska Institutet and Postdoc researchers working at KI. Priority is given to those whose abstracts have been accepted for oral presentation or ePoster.

Closing date: 12 December 2020

Further information

Forskningsmedel – Östersjöstiftelsen

Storprojekt

Med storprojekt avses stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. En förutsättning för att erhålla medel för storprojekt är att en kvalificerad forskningsmiljö eller ett kvalificerat forskarnätverk finns på plats som är väl förankrat i det internationella forskarsamhället. Storprojekt syftar till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år.

Postdokprojekt

Med postdokprojekt avses stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Stödet ska användas för att utföra en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Forskaren formulerar själv sitt forskningsproblem, metod och genomförande. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80-100 procent av heltidstjänst/år.

Två- och treåriga projekt

Med projekt avses stöd till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare som själva formulerar forskningsproblem, metod och genomförande och utför en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Samtliga ska ha doktorsexamen vid ansökningstillfället. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år.

Forskarnätverk

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år.

Closing date: 3 February 2021

Further information

European calls

FEBS/EMBO women in science award

The Federation of European Biochemical Societies, in collaboration with the European Molecular Biology Organization, invites nominations for its women in science award. This recognises major contributions made by female scientists to life sciences research.

Nominees must be women who have made significant contributions to their field in the last five years. The nominee’s research must be based in one of the FEBS or EMBO member countries in the life sciences, including medical and agricultural research.

The prize is worth €10,000 and travel and accommodation for the congress will be covered.

Closing date: 15 October 2020

Further information

European Cooperation in Science and Technology (COST) – action call

The European Cooperation in Science and Technology (COST) invites proposals for its action call. This supports networking activities such as meetings, short-term scientific missions, training schools and dissemination activities in the areas of science and technology. The aim is to foster the scientific, technological, economic, cultural or societal knowledge advancement and development of Europe.

Projects must include a network of proposers from at least seven COST member countries or cooperating states. A minimum of three of these countries must be inclusiveness target countries that are Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Serbia and Turkey. Applicants may be researchers, engineers and scholars from different fields and horizons such as universities, research centres and companies, in particular small and medium-sized enterprises, as well as other relevant actors.

*** The closing date for this opportunity has been extended. The previous deadline of 29 April has been extended to 29 October 2020. All other call details remain unchanged. ***

Closing date: 29 October 2020

Further information

Starting grants - Frick Foundation for ALS Research

The Frick Foundation for ALS Research invites applications for its starting grants. These support basic biomedical research related to amyotrophic lateral sclerosis.

Applicants may be researchers of any nationality with five years of postdoctoral experience and potential to be a research leader. Research must be conducted in a public or private research organisation.

Two grants are available, each worth CHF 100,000 over two years.

Closing date: 30 September 2020

Further information

Inflammation ASPIRE 2020 rheumatology

Pfizer invites applications for its inflammation ASPIRE rheumatology – international developed markets awards. This supports research in rheumatoid arthritis (RA) and psoriatic arthritis (PsA). The aim is to increase understanding of the effect of inhibition of the JAK–STAT pathway on specific clinical effects. Research may look at either efficacy or safety outcomes in RA and spondyloarthritis (SpA), as well as the role of the JAK–STAT pathways in inflammation. Preference will be given to projects with a clear publication plan and timeline.

Applicants must hold an MD, PhD, PharmD or equivalent and be based at an institution in Australia, Israel, Japan, New Zealand, Russia, South Korea, Turkey or Europe, except Germany. Preference will be given to early-career researchers.

The total budget is worth USD 660,000. Awards for RA and SpA are worth up to USD 150,000 each. Awards for mechanistic studies are worth up to USD 30,000 each.

Closing date: 30 September 2020

Further information

US calls

Federal Funding agencies

Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01, R21 Clinical Trial Optional), NIH

The purpose of this funding opportunity announcement (FOA) is to encourage applications that will perform basic, translational and clinical research to (1) advance the understanding of underlying mechanisms of drug action; (2) discover and develop novel therapeutics; (3) enhance the usage of existing drugs or drug repurposing for safer and more effective treatment for pregnant women, lactating women, neonates and children. The overall goal is to improve drug safety and efficacy for maternal and pediatric precision therapeutics.

Closing date: December 10, 2020, April 9, 2021, August 10, 2021, December 10, 2021, April 11, 2022, August 10, 2022, December 9, 2022. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-20-299 (R21); PAR-20-300 (R01)

Further information (R21)

Further information (R01)

Toward ElucidAting MechanismS Contributing to HIV Reservoirs in NIDDK-relevant Tissues (Cure TEAMS) (R01 Clinical Trial Optional), NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support multidisciplinary research teams with complementary expertise in HIV and physiology, pathophysiology, pathobiology, and/or metabolism in organs, tissues, and/or biological systems of specific interest to the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). These teams will provide comprehensive mechanistic analyses of the processes leading to the establishment and persistence of latent HIV reservoirs in anatomical sites relevant to the mission of the NIDDK, with the purpose of advancing progress toward developing a cure.

Closing date: March 3, 2021 and November 17, 2021. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-DK-20-023

Further information 

Clinical Translation of Activated Optical Fluorescence Methods and Technologies for Sensitive Cancer Detection in Vivo (R01 Clinical Trial Optional), NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to bring a highly sensitive imaging technology capable of detecting very small (1-3 mm3) tumors in vivo to clinical utility. Through this FOA, the National Cancer Institute (NCI) solicits innovative concepts that propose a path to clinical validation for in vivo ‘intelligent’ or activated optical fluorescence agents or probes with previously demonstrated capabilities for the detection of small tumors.

Closing date: February 10, 2021; October 13, 2021. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-20-295

Further information 

Military Suicide Research Consortium (MSRC) Funding Opportunity, DoD

The Military Suicide Research Consortium (MSRC), which received Defense Health Program funding from the Military Operational Medicine Research Program through the U.S. Army Medical Research and Development Command Broad Agency Announcement, is currently accepting Letters of Intent (LOI) for secondary data analyses of the MSRC Common Data Elements. The LOI instructions are available through the MSRC website. The anticipated total budget for the secondary data analysis should not exceed $125,000.

Closing date: 11:59 pm EST on Monday, October 12, 2020 (LOI); Sunday, December 6, 2020 11:59 PM EST (Full proposal by invitation only).

Further information

Foundation

Technology Impact Award, Cancer Research Institute, US

These grants aim to encourage collaboration between technology developers and clinical cancer immunologists and to generate the proof-of-principle of a novel platform technology in bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological or tumor profiling instrumentation, methods, reagents and assays, or other relevant technologies that can enable clinician scientists to generate deeper insights into the mechanisms of action of effective or ineffective cancer immunotherapies.

Budget: $200,000 over two years.
Closing date: November 15, 2020 (LOI). Selected applicants will be invited to submit a full research proposal, due March 15, 2021.

Further information 

2020 PeDRA Research Grants, Pediatric Dermatology Research Alliance, US

PeDRA Research Grants are driven by the mission to create, inspire, and sustain research to prevent, treat, and cure childhood skin disease. They are intended to provide financial support for early‐stage studies that are unlikely to be funded elsewhere, and to provide a mentorship opportunity for both grant preparation and project execution. Ultimately, PeDRA Research Grants are expected to generate data, establish research infrastructure, and foster collaborations that form the basis for larger scale studies with a high impact on patient lives. Individual investigators and teams at any career stage are encouraged to apply.

Budget: $15,000 for one year (Direct cost only).
Closing date: 11:59 PM PST, Thursday, December 3rd, 2020 (Full Proposal).

Further information