Published: 2020-09-01 17:02 | Updated: 2020-09-04 13:16

Current calls week 36, 2020

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

Marcus Borgströms stipendier

Stipendierna kan sökas av forskare verksamma vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Medel utdelas till genetisk forskning företrädesvis inom humangenetik, i första hand till svenska forskare för forskning i eller utom Sverige, i andra hand till utländska forskare för forskning i Sverige. Anställning med lön utgör inte hinder för erhållande av medel. Samma person kan flera gånger tilldelas medel ur fonden. Utdelas av rektor efter förslag av särskild nämnd.

Closing date: September 21, 2020

Further information

K och O F Hedströms stipendier

Stipendierna kan sökas av forskare verksamma vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Till genetisk forskning företrädesvis humangenetik vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm samt vid Karolinska institutet, i första hand till svensk forskare för forskning i eller utom Sverige, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige. Utdelas av rektor efter förslag av en särskild nämnd

Closing date: September 21, 2020

Further information

Forskningsanslag – Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktions­hinder.  Fonden delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. År 2020 prioriteras forskningsområdet ”Fysiska och Psykiska funktionshinder hos barn – riskfaktorer och behandlingsmetoder”.

Closing date: 1 October 2020

Further information

Projektanslag eller post doktorstöd – Svenska Läkaresällskapet

Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet främjar vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykisk sjukdom samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning. Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen.

Closing date: 1 October 2020

Further information

Post doc scholarships – Swedish Pharmaceutical Society (Apotekarsocieteten)

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse: Post doc sholarship of 1.000 000 SEK to promote basic pharmaceutical research for one year (full time) with the possibility of extension at a reputable university abroad after graduated doctorate.

Göran Schills stiftelse: scholarship of  600 000 SEK in analytic chemistry with connection to the pharmaceutical field.

Richard Dahlboms stiftelse: scholarship of  600 000 SEK in medicinal chemistry with connection to the pharmaceutical field.

Closing date: 31 October 2020

Further information

Forskningsmedel – Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden inbjuder ansökningar om forskningsmedel. Dessa stöder forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden, samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning inom fostermedicin och nyföddhetsvård, samt omvårdnads-, vårdvetenskaplig och psykosocial forskning.

Closing date: 31 October 2020

Further information

Stipendier inom arbetsterapi – Swedish Association of Occupational Therapists

Sveriges Arbetsterapeuter inbjuder ansökningar om stipendier inom arbetsterapi ur sin stipendiefond. Dessa stöder utvecklings-, forsknings- och utbildningsprojekt som bidrar till utveckling av arbetsterapi. Behöriga att söka är utbildade arbetsterapeuter behöriga till medlemskap i organisationen. Den totala budgeten är cirka SEK 170,000. Stipendier är värda upp till SEK 60,000.

Closing date: 31 October 2020

Further information

Svenska Ödemförbundets stipendier för forskningsstudier – Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Dessa stöder studier och forskning om lymfologi eller lymfsystemet, eller någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer alternativt diagnostik, non-invasiva behandlingsmetoder eller livskvalitet, för patienter med lymfödem, lipödem, dercum eller venösa ödem som utvecklat lymfödem. Stipendiet är värt SEK 100,000.

Closing date: 1 December 2020

Further information

European calls

EXTENDED DEADLINE: Research grants -- Cure Parkinson’s Trust, GB

These support laboratory or clinical research projects that have the potential to advance knowledge that might lead to a cure for Parkinson’s disease. Applications must be for research that slows, stops or reverses the disease and translates into clinical phase 2b trials within five years.

Appropriately qualified scientists or clinicians based in an accredited university or hospital world-wide, or commercial organisations, may apply.

There is no set financial limit, but grants are usually worth between £50,000 to £250,000 each over a period of one to three years.

Closing date: 1 October 2020

Further information

International co-investigator scheme -- Swiss National Science Foundation, CH, Swedish Research Council, SE and other funders

This supports and facilitates cross-border collaboration between European research partners by funding sub-projects conducted by Swiss-based researchers abroad. Collaborations with researchers in Denmark, Norway, Sweden or the Netherlands may address any discipline. Main applicants must be based in Switzerland or Swiss institutions abroad. Both Swiss and international applicants must have conducted research for at least four years since gaining their PhD.

• Sweden and Norway – funding may cover up to 50 per cent of the sub-project costs

Grants are worth at least CHF 50,000 each for a period of one to four years.

Closing date: 1 October 2020

Further information

COMING SOON: Interdisciplinary research grant -- Alzheimer's Research UK, GB

This encourages researchers from other fields into dementia research who have expertise and ideas which could benefit the field. Lead applicants must be researchers who have not previously received funding for dementia research. However, one or more co-applicants must be researchers with a track record in the dementia field. Lead applicants must be based at a UK research or academic institution; however, the application may include researchers or institutions outside the UK. 

The grant is worth up to £250,000 for up to three years to cover salaries, equipment, and animal and running costs.

  • Closing date: 1 October 2020 (Forecast: we have no information from the funder yet about the next call. Based on past experience, we forecast the deadline to be around October 2020.)

Further information 

Clinical research collaborations programme -- European Respiratory Society, EUR

This supports projects within respiratory medicine, to build and maintain European multi-centre networks of researchers. Collaborative platforms may involve multiple stakeholders, such as clinical researchers and translational researchers, with representatives from other specialties, including radiologists, biostatisticians, associated funding partners, patients.

Grants are worth up to €15,000 per year for up to three years.

Closing date: 15 October 2020

Further information

Medium-term fellowships -- European Society for Immunodeficiencies, EUR

These support physicians or scientists in specialist training who are interested in pursuing a research project in the field of primary immunodeficiencies.

Applicants must be current ESID junior members who are under 35 years of age, or between 35 and 40 years of age if they are still in training. They must be accepted by a foreign institution for the proposed training goals.

Three fellowships are available, each worth €1,000 per month for between three and six months, plus a travel subsidy of up to €500. Funding may also be used for laboratory or clinical research work.

Closing date: 17 October 2020

Further information

US calls

Federal Funding agencies

Innovative Research in Cancer Nanotechnology (IRCN) (R01 Clinical Trial Not Allowed), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) entitled "Innovative Research in Cancer Nanotechnology (IRCN)" encourages applications promoting transformative discoveries in cancer biology and/or oncology through the use of nanotechnology. Proposed projects should address major barriers in cancer biology and/or oncology using nanotechnology and should focus on mechanistic studies to expand the fundamental understanding of nanomaterial and/or nano-device interactions with biological systems. These studies are expected to be relevant to the delivery of nanoparticles and/or nano-devices to desired and intended cancer targets in vivo and/or characterization of detection and diagnostic devices and sensors in vitro. IRCN awards are expected to produce fundamental knowledge to aid future and more informed development of nanotechnology-based cancer interventions.

Closing date: November 4, 2020, May 6, 2021, November 4, 2021, May 5, 2021, November 3, 3022, May 4, 2023. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-20-284

Further information

The Role of Epitranscriptomics in Development and Disease (R01 - Clinical Trial Not Allowed), NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to encourage applications from the scientific community to support outstanding research in the area of epitranscriptomics, i.e., the chemical modifications of RNA.  Evidence is accumulating that RNA modifications regulate the function of both coding and noncoding RNAs, suggesting that these modifications are involved in both development, and in health and disease.  Yet the extent and types of these RNA modifications as well as their roles in particular biological processes remain either poorly understood or not known.  The goal of the FOA is to promote research into the role of RNA chemical modifications in the initiation and progression of various developmental processes and disease states and conditions relevant to the scientific mission of the participating ICs.

Closing date: November 7, 2020, June 3, 2021, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-18-830

Further information 

Computational Approaches for Validating Dimensional Constructs of Relevance to Psychopathology (R01 Clinical Trial Optional), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) solicits applications for research projects that will use computational approaches to test the validity of dimensional constructs in the NIMH Research Domain Criteria matrix (or similar constructs based on comparable criteria). Some elements of the RDoC matrix have been updated since its first release, but a thorough data-driven validation that broadly explores, compares, and validates the constructs within the matrix has not been performed. This FOA seeks research that addresses the following questions: do the different domains of behavior segregate from each other? How much do they rely on distinct versus overlapping neural circuits? What are the relationships between domains, constructs and subordinate sub-constructs, both in terms of their correlational structure and their underlying neural circuitry? By answering these questions, proposed research projects will test integrative models of functioning and identify dysregulation in psychopathology-related mechanisms that may cut across traditional diagnostic categories and may change over time. This FOA seeks to promote projects where the computational and the experimental components are well integrated. The ultimate goal is to advance translational research that will identify novel classification approaches and/or treatment targets, and lead to more effective and timely interventions for serious mental illnesses.

Closing date: November 20, 2020, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-MH-19-242

Further information 
 

Foundation

Technology impact award. Cancer Research Institute, US

The Cancer Research Institute Technology Impact Award provides seed funding of up to $200,000 to be used over 12-24 months to address the gap between technology development and clinical application of cancer immunotherapies. These grants aim to encourage collaboration between technology developers and clinical cancer immunologists and to generate the proof-of-principle of a novel platform technology in bioinformatics, ex vivo or in silico modeling systems, immunological or tumor profiling instrumentation, methods, reagents and assays, or other relevant technologies that can enable clinician scientists to generate deeper insights into the mechanisms of action of effective or ineffective cancer immunotherapies.
 

Eligibility:

  • Applicants must hold a faculty appointment as a tenure-track assistant professor (or higher rank) at the time of award activation. If not, documentation from their institution must accompany the Letter of Intent indicating they will hold the position of assistant professor (or higher rank) by the time of award activation.
  • The grant will be awarded to a scientist who describes an extraordinarily novel, yet practical research plan that is creative and technically sophisticated.
  • Joint submissions from collaborators will also be considered. (The collaborators will share the award.) Each collaborator must meet the eligibility criteria.
  • Selected projects that meet their 12 and 24 month milestones may be eligible for follow-on funding that will enable the established proof-of-concept technology to be developed into a methodology that improves cancer immunotherapy research worldwide.

Budget: Up to $100,000 per year for two years. No INDI coverage!

Closing date: November 15, 2020 (Letter of Intent), March 15., 2021 (Invited Full Proposal)

Further information 

Litwin inflammatory bowel diseases pioneers initiative

Crohn’s and Colitis Foundation of America, US

The Litwin IBD Pioneers initiative, formerly known as the Broad Medical Research Program at the Crohn’s & Colitis Foundation, supports innovative clinical and translational research projects with the potential to impact the treatment of IBD patients in the near future. The program encourages novel research into the diagnosis, identification of clinically relevant subsets, treatments, and cures for inflammatory bowel diseases (IBD) and funds innovative pilot research so that scientists can test their initial ideas and generate preliminary data.

Litwin IBD Pioneers supports researchers who are exploring all possible opportunities for diagnostic and therapeutic improvements, including novel, out-of-the-box ideas, and funds innovative and pioneering ideas that have a clinically relevant focus.

Eligibility: The applicant who wishes to take on the Principal Investigator position must have a faculty appointment at the institution.
Budget: Budgets should be appropriate for the project's scope of work and resources necessary to complete the goals. There is no fixed upper or lower limit of funding, but awards are generally not funded above $130,000, including 10% indirect costs, for clinical trials; and above $110,000, including 10% indirect costs, for lab-based studies.

Closing date: November 8th 2020, 5:00 pm EST (LOI), January 28th, 5:00 pm EST (Full application)

Further information