Published: 10-05-2023 15:11 | Updated: 10-05-2023 15:26

Current calls, week 19, 2023

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

Akututlysning 2023: Forskningsmedel för att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial - Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling (Formas)

Formas finansierar forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I akututlysningen välkomnar Formas ansökningar när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet till forskningsunderlag (primärdata), exempelvis mätdata och prover, intervjuer och deltagande observationer. Underlaget ska ha stor potential att utgöra grund för betydande vetenskapliga resultat och samhällsnytta.

Closing date: May 24, 2023

More info

Forskning som bidrar till en ökad hållbarhet i samhället – Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling (Formas)

Syftet med utlysningen är att stimulera nyttiggörande av forskning så att den omsätts till lösningar och processer som bidrar till en ökad hållbarhet i samhället. Lösningen eller processen kan ha såväl ekonomisk som miljömässig och social nytta, och ska vara ett resultat av nära samverkan mellan forskare och en eller flera behovsägare. Projekten söks av minst två parter, varav minst en part är från ett universitet, högskola eller forskningsinstitut och minst en part är en behovsägare från exempelvis offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle. Medverkande behovsägare ska ha ett tydligt behov och intresse för den tänkta nya lösningen och delta aktivt i projektet. Projekten ska ligga inom ett eller flera av de nationella forskningsprogrammen Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten. Bidrag kan sökas för projekt på 12 eller 24 månader med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod.

Closing date: May 31, 2023

More info

Anslag för forskningsprojekt -  Bröstcancerforbundet

Bröstcancerförbundet utlyser 2023 års ansökningsomgång för forskningsprojekt om patientnära bröstcancerforskning.

Closing date: June 9, 2023

More info

Forskningsstipendier - OE och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen inbjuder ansökningar om sina stipendier för att stödja forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Behöriga att söka är disputerade forskare. Stipendier omfattar mellan cirka SEK 25,000 och SEK 150,000 per år. Stipendier ges inte ut för studier och resor.

Closing date: October 2, 2023

More info

Forskningsbidrag inom djurhälsa - Svelands stiftelse

Projektet ska främja vetenskaplig forskning till gagn för djurhälsa eller främja utvecklingen och kunskapen kring god djurhållning. Tidigare år har bidrag lämnats på mellan SEK 10,000 och SEK 200,000.

Closing date: October 31, 2023

More info

ISO Research Grant

ISO Research Grant delas ut årligen till en student eller ett team (Masters, PhD eller post-doc) för att genomföra en forskningsstudie kopplat till ett tema som föreslås av ISO. Bidragsbeloppet är 25 000 CHF (nära 300 000 SEK). Ett nytt tema föreslås varje år, men det breda fokuset ligger på att utvärdera effekterna av internationella standarder. Fokus 2023 är “Standards and emerging technologies: risks, opportunities and governance challenges”.

Closing date: June 16, 2023

More info

European calls

L'Oréal-UNESCO international awards for women in science - L'Oreal Foundation, FR and other funders

L'Oréal International and UNESCO invite nominations for their international awards for women in science, under the For Women in Science programme. These recognise women for their contributions to the advancement of science, in Life Sciences or Physical Sciences, Mathematics and Computer Science in alternating years. The 2024 edition of the International Awards will designate five outstanding scientific researchers in the field of Life and Environmental Sciences, working in the following regions:

 • Africa and the Arab States;
 • Asia and the Pacific;
 • Europe;
 • Latin America and the Caribbean;
 • North America.

Closing date: 28 June 2023

More info

Stem Cell Spaceshot Grant - TreeFrog Therapeutics, FR

The purpose of the contest is to support bold scientists willing to explore uncharted territories for a research project in the field of regenerative medicine.

Eligible topics:

 • Biomimetism - Progressing stem cell culture and cell therapy products through biomimetic strategies
 • Emerging technologies - Upgrading stem-cell products and manufacturing processes using new technologies and scientific approaches
 • Safety and quality control - Improving the quality control and safety profile of stem cells and stem cell-derived transplants
 • Transplantation - Enhancing the engraftment, integration and long-term survival of stem-cell derived transplants

Closing date: 30 June 2023

More info

Roger De Spoelberch prize - Roger De Spoelberch Foundation, CH

The Roger De Spoelberch Foundation invites nominations for the Roger De Spoelberch prize. This recognises a clinical and basic scientific research project within the field of neurodegenerative diseases and psychiatric disorders.

Applicants must hold a PhD and be under the age of 55 when the application is submitted. They must be nominated by a person who is duly qualified to assess the value of the candidate's work. They should preferably be a national of a country within the European Union or the European Free Trade Association, or of the UK or Switzerland and be affiliated with a laboratory, clinic, hospital or other institution established in one such country. Previous prize winners are not eligible.

The prize is worth up to €750,000, at least two-thirds of which must be spent directly on research and development costs. Funding may be used to cover the staff, investment and operating costs. The prize may not be divided.

Closing date: 30 June 2023

More info

Training course and workshop awards - European Society for Paediatric Infectious Disease (ESPID)

The European Society for Paediatric Infectious Diseases invites applications for its training course and workshop awards. These support the organisation of training courses and workshops in paediatric infectious diseases. Events may be directed at clinical trainees, continuing medical education for career grade doctors, or both.

Courses or workshops must be held in a European location. Applicants must be members of ESPID and courses must offer reduced registration fees for ESPID members.

Awards are worth up to €12,000 each and covers essential costs of the meeting such as administration costs, hire of premises and equipment, travel subsistence and accommodation costs for teachers and delegates. Funding covers 50 per cent of eligible costs.

Closing date: 15 June 2023

More info

US calls

Federal Funding

CDMRP - Prostate Cancer Research Program (PCRP)

Funded programs: Data Science Award; Early Investigator Research Award; Exploration - Hypothesis Development Award; Health Disparity Research Award; Idea Development Award; Physician Research Award; Translational Research Award.

Upcoming deadlines:

LOI - 3rd August, 5pm ET; Full application - 24th August, 11:59 ET. Data Science Award; Early Investigator Research Award; Health Disparity Research Award; Physician Research Award; Translational Research Award.

LOI - 22nd June, 5pm ET; Full application - 13th July, 11:59 ET. Exploration - Hypothesis Development Award.

LOI - 29th June, 5pm ET; Full application - 20th July, 11:59 ET. Idea Development Award.

Abstract: The Mission of the FY23 PCRP is to fund research that will eliminate death and suffering from prostate cancer. Within this context, the PCRP is interested in supporting research that addresses specific gaps in prostate cancer research and clinical care. Applications should aim to understand the impact of prostate cancer on the quality of life of the cancer survivor, their family, their caregivers, and their community with the goal of improving and enhancing quality of life and overall health and wellness. Studies should consider both short- and long-term quality of life outcomes.

More info 

NIH - Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity ID: PAR-22-137, PAR-22-138   

Upcoming deadlines: Full application - standard dates apply

Abstract: The Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study is collecting data on health and mental health, cognitive function, substance use, cultural and environmental factors, and brain structure and function from youth starting when they are 9-10 years-old and following them longitudinally to early adulthood. These data will be made available to the scientific community through the NIMH Data Archive. The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to encourage applications proposing the analysis of this public use dataset to increase knowledge of adolescent health and development. More information about the ABCD Study may be found on the ABCD Study web page (www.abcdstudy.org). This FOA seeks shorter, higher-risk R21 grant applications, whereas its companion funding opportunity PAR-22-137 seeks R01 grant applications.

More info 

NIH - Translating Socioenvironmental Influences on Neurocognitive Development and Addiction Risk (TranSINDA) (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity ID: RFA-DA-24-019   

Upcoming deadlines: Full application - 9th November

Abstract: The goal of this Notice of Funding Opportunity (NOFO) is to seek applications proposing a set of planning activities that will lay the groundwork for scientific projects aimed at using animal models and longitudinal research designs to elucidate mechanisms mediating the impact of the early-life social environment on neurobehavioral development and the risk for substance use disorders (SUD) and their comorbidities in adolescence and adulthood. This funding opportunity will support projects of limited scope focused on coordination of a multidisciplinary research team; development of the research framework, design, and approach; and activities that will establish feasibility, validity, and/or other technically qualifying results that, if successful, would support a competitive application for a larger-scale, definitive research project (e.g., R01).

More info 

NIH - Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity ID: PAR-23-036   

Upcoming deadlines: Full application - standard dates apply

Abstract: This Funding Opportunity Announcement (FOA) encourages R21 applications that propose to conduct secondary analyses using existing human datasets in areas relevant to the National Heart, Lung, Blood Diseases and Sleep Disorders Institute (NHLBI) scientific mission. The FOA aims to stimulate the use of existing human datasets to investigate novel scientific ideas, and/or generate new models, systems, tools, or technologies that have the potential for significant impact on biomedical or biobehavioral research. Generation of new primary data is not allowed.

More info 

Foundation

Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI)

Upcoming deadlines: LOI - 31stt May; Full Application - 29th August 2023

Funded Projects:

Broad Pragmatic Studies Funding Announcement. Amount: up to $10,000,000 over 5 years.

Comparative Effectiveness of Novel Pharmacologic and Evidence-Based Nonpharmacologic Treatments for Migraine Prevention. Amount: up to $10,000,000 over 5 years.

Health System Strategies to Address Disparities in Hypertension Management & Control. Amount: up to $15,000,000 over 5 years.

Implementation of Effective Shared Decision-Making Approaches in Practice Settings. Amount: up to $2,500,000 over 3 years.

Eligibility: Nondomestic components of organizations based in the United States and foreign organizations may apply as long as there is clear and demonstrable benefit to the US healthcare system and US efforts in the area of patient-centered research. Organizations may submit multiple funding applications. Individuals may not apply.

Abstract: The Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) is an independent, nonprofit research organization that seeks to empower patients and others with actionable information about their health and healthcare choices. We fund comparative clinical effectiveness research (CER), which compares two or more medical treatments, services, or health practices to help patients and other stakeholders make better informed decisions.

Website 

Cystic Fibrosis Foundation (CFF) - Biological basis for cystic fibrosis-related diabetes programme

Upcoming deadlines: Full Application - 19th June 2023

Amount: The CF Foundation offers funding of up to $150,000 per year for up to three years. Indirect costs up to 12% are allowable.

Eligibility: International applicants and institutions are required to submit additional information in accordance with USA Patriot Act and the U.S. Department of Treasury Anti Terrorist Financing Guidelines (see section VI.10.L). Applicants must be independent investigators.

Abstract: The intent of this request for applications is to solicit and fund projects that will improve our understanding of the biological basis for the development and progression of cystic fibrosis-related diabetes as well as to identify potential novel therapeutic strategies to manage and treat the disease.

Website 

Congenital Central Hypoventilation Syndrome Foundation (CCHS) - Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS) Grant Award

Upcoming deadlines: Full Application - 31st July 2023

Amount: During the 2023 grant award cycle, the CCHS Network/Foundation expects to fund 2 grants that will provide up to $75,000.00 for 1-year, for expenses related to the research project, which may include research laboratory supplies, equipment, publication charges for manuscripts that pertain directly to the funded project, and other research expenses.

Eligibility: Applicants must have a doctoral degree (including Ph.D., M.D., D.O., D.C., N.D., D.D.S., D.V.M., Sc.D., D.N.S., Pharm.D., or equivalent doctoral degree) and have a faculty appointment or equivalent with demonstrated institutional commitment to the Principal Investigator (research lab space, clinical studies support, etc.). Junior faculty, post-doctoral fellows and residents are also eligible, provided a mentoring team is designated and provides a strong letter of support.

Abstract: The Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS) grant award represents a collaborative effort between the CCHS Network and the CCHS Foundation to encourage and support basic, clinical, translational, or epidemiological research to impact the lives of patients with CCHS. Focus areas include investigations related to the CCHS young adult population, development of innovative technology or treatment modalities, and basic/translational research in CCHS biology.

Website

Lupus Research Alliance - Global Team Science Award

Upcoming deadlines: LOI - 17th August 2023; Full Application - 1st March 2024

Amount: The GTSA will be supported for up to US$1,000,000 per year for up to three years. Indirect costs must not exceed 10% of the total budget (excluding equipment) and must be included within the US$1,000,000 annual budget cap.

Eligibility: Applicants must hold an MD, PhD, DVM, or equivalent academic degree with a faculty position or equivalent at a college, university, medical school, or comparable institution. The Corresponding Co-PI must hold a faculty position or equivalent for a minimum of five years at the time of application submission.

Abstract: The Global Team Science Award supports interdisciplinary, collaborative, and highly synergistic projects that push the boundaries of innovation and bridge research and clinical efforts in lupus. The successful Teams will focus on unraveling human lupus heterogeneity by applying cutting-edge technologies to address critical questions that could bring about breakthroughs in lupus care, research or drug development.

Website 

American Society of Hematology (ASH) - Global Research Award

Upcoming deadlines: LOI - 31st August 2023; Full Application - 15th April 2024

Amount: $150,000USD. The award length may vary from six months to three years, depending on the proposed project need. The award amount is also intended to be flexible. For projects of one year or less, the applicant may request up to $100,000. For projects of more than one year, the applicant may request up to $150,000.

Eligibility: You are eligible to apply for this award if you meet the following requirements:

 • You are based in a country other than the United States or Canada. If you are a U.S. or Canadian citizen who wishes to conduct research outside of the U.S. and Canada, you might now be eligible for the ASH Scholar Award. If you are not a US or Canadian citizen and are temporarily training in the US or Canada, you can apply to the Global Research Award only if you have an academic position at an institution in your country for you to return to once your studies complete in the US or Canada.
 • You have an MD, PhD, or MD-PhD (or its equivalent) at the letter of intent due date.  MD graduation may be no more than 16 years prior to application, or the applicant may have no more than 10 years of post-doc experience after PhD graduation. Applicants holding both MD and PhD degrees must be within 16 years of MD graduation. PhD applicants should have at least one year of experience.
 • You are or will be an ASH member in good standing at the time of award activation and plan to maintain membership for the duration of the award term. You have not received the ASH Global Research Award previously.

Abstract: The ASH Global Research Award was designed to support future international scientific leaders, increase hematology capacity, and nurture global collaboration. The award is intended to support hematologists between completion of training and the establishment of their independent careers. The following types of projects will be considered: Hematology research, including basic, translational, patient-oriented, and outcomes-based research. Requests for training at other institutions by trainees or early-career investigators, pilot studies, collaborative projects, and other proposals for career development.

Website