Published: 26-04-2023 13:21 | Updated: 26-04-2023 13:22

Current calls, week 17, 2023

Tips from Grants Office regarding current calls


Swedish and Nordic calls

 

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet - Veternskapsrådet

Projektbidrag som syftar till att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet. Det svenska samhället ställs ständigt inför nya utmaningar av varierande och mångsidig karaktär. Dessa inkluderar klimatförändringar, naturkatastrofer, pandemier, militära hot, terroristattacker osv. För att möta dessa utmaningar krävs insatser som tar tillvara på resultat från olika forskningsområden för att säkerställa en god förmåga att skydda befolkningen och samhällsbärande institutioner. Bidragstid: 1 till 4 år. Bidragsbelopp: från 400 000 till 1 700 000 kronor per år.

Closing date: May 23, 2023

More information 

 

Projektbidrag för forskning om migration och integration - Vetenskapsådet

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om migration och integration i områden: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning. Bidragstid: 1 till 4 år. Bidragsbelopp: från 400 000 till 1 700 000 kronor per år.

Closing date: May 23, 2023

More information 

 

 

Projektbidrag – Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Utlysning gäller projektbidrag inom utvecklingsforskning, med inriktningen ”Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes” med relevans för minst utvecklade länder. Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i minst utvecklade länder hårt. Konsekvenserna är allvarliga när extrema väderförhållanden ändras och förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem tilltar. Forskning om resiliens och hållbarhet som bidrar till att förstå dessa risker och effekter och hur de kan hanteras är därför av största vikt. I detta sammanhang är det också centralt att problemställningar och forskningsfrågor formuleras gemensamt med medverkande forskare i de aktuella länderna.

Closing date: May 23, 2023

More information 


 

Research project - Forte and the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan)

Forte and Försäkringskassan jointly announce a call “Stress related mental health problems focusing on rehabilitation, cooperation and a sustainable working life”. Proposed project should contribute to increased knowledge on mental health problems, with a focus on rehabilitation, collaboration and a sustainable working life. This call has two focus areas: (1) Research regarding measures that provide support for people during the social insurance process and that contribute to a sustainable return to work or help prevent longer periods of sick leave related to mental health problems; (2) Research that highlights collaboration between welfare providers connected to social insurance and mental health problems.

Closing date: June 8, 2023

More information

 

Research grants in hematology - Medac

Medac announces a Nordic grant for research or projects focusing on stem cell transplantation to support Nordic resident physicians and specialists within hematology. Clinical projects within allogenic or autologous stem cell transplantation are eligible. Research/projects involving one or more of the Nordic countries will be prioritized. 

Closing date: September 1, 2023.

More information 

 

The Swedish Child Diabetes Foundation’s Johnny Ludvigsson-prize for excellent research
in childhood and adolescent diabetes

The prize winner should be a Nordic citizen (of Denmark, Finland, Iceland, Norway, or
Sweden) and have conducted research in diabetes
- clinically in children and adolescents and/or
- epidemiologically on childhood and adolescent
diabetes and/or
- experimentally regarding type 1 diabetes.


The prize winner should be nominated by at least three Nordic researchers in diabetes.

The motivation should include a description of the scientific achievement (maximum 1000
words in English) and the most important (maximum 20) scientific publications.

The award consists of a sum of 250.000 SEK and a diploma.

Deadline: The nomination must be available to the Prize committee by the 15th of May the year of the prize at the latest.

More information

For further information, please contact forskning@barndiabetesfonde.se 


 

Ansök om postdoktorala stipendier från Hjärnfonden

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Stipendiet uppgår till 300 000 kronor/år och delas ut för två år. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och alla ansökningar granskas av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.  

Deadline 7 juni kl. 17.00.  

Läs mer om ansökan här.

För frågor gällande ansökan vänligen kontakta: forskningsstod@hjarnfonden.se 

 

The Cilla Weigelt Award

The Cilla Weigelt Award aims to encourage and support PhD students investigating molecular mechanisms of relevance for rare and undertreated diseases. This annual award is through a nomination procedure, and in 2023 the selected awardee will receive a personal prize of 20 000 SEK and a research grant of 30 000 SEK to support scientific exchange (e.g. participation in scientific conferences, sabbaticals, travel to establish scientific collaborations).

The candidate recipient must carry out PhD studies at a Swedish university at the nomination closure date, to be eligible. The main supervisors of eligible candidates are hereby invited to make nominations.. Only one nomination can be made per supervisor. Priority will be given to students who have more than one year left of their studies before graduation.

Please send your nominations according to the specifications provided above to: cweigeltaward@cmm.se. The awardee will be announced in the first week of October 2023, and a prize ceremony will be held at Chiesi Pharma shortly thereafter.

Closing date: 2 June 2023

More infomation
 

European calls  

 

Research grant: Early-detection of cancer - innovations for detections and diagnosis.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), NL 

The Dutch Research Council (NWO), in collaboration with KWF Dutch Cancer Society, invites applications for its call early-detection of cancer - innovations for detection and diagnosis. This supports the development and application of new technologies for the early-detection of cancer.

Applicants may be submitted by a consortium consisting of technological scientists together with a medical or healthcare discipline and. partner from a social or humanities discipline.

The budget is €4.7 million. Grants are worth between €500,000 and €1.25 million each for a period of up to six years. Co-funding of at least 10 per cent is required.

Closing date 10 May 2023 (Forecast)

More information 

 

Research grants - Childhood Eye Cancer Trust, GB

The Childhood Eye Cancer Trust invites applications for its research grants. These support research on retinoblastoma. Grants may fund the following:

  • Improve our understanding of retinoblastoma, including the patterns of disease
  • Develop kinder effective treatments, with fewer side effects, that preserve more vision
  • Reduce the negative impact on all those affected

Grants are worth up to £50,000 each.

Closing date 12 May 2023

More information

 

Research grants - Lymph&Co, NL

The Lymph&Co Foundation invites applications for its research grants. These support translational research on malignant lymphoma, malignant lymphoid neoplasia and related malignant blood diseases.
International researchers and research groups may apply. Collaborative research proposals are encouraged.

Grants are worth up to €1.5 million each for up to four years.

Closing date 13 May 2023 (Forecast)

More information 

 

Research mobility fellowships -  European Joint Programme on Rare Diseases, EU

The European Joint Programme on Rare Diseases, together with the European Reference Networks, invites applications for its research mobility fellowships. These enable PhD students, postdoctoral researchers and medical doctors in training to undertake scientific visits to or from European Reference Network-member institutions fostering specialist research training outside their countries of residence. Exchanges are carried out either within the same ERN, between different ERNs or between ERN full members and affiliated partners and non-ERN institutions.

Applicants must be PhD students with a minimum of one year of research experience, postdoctoral researchers or research fellows within five years of receiving their PhD, or physicians with at least one year of rare disease specialist training and within five years of completion of clinical training. Either the home or host institution must be a full member or affiliated partner of an ERN. Both the home and host institution must be located in EU countries or in countries where EJP RD beneficiaries are located, which are: Austria, Armenia, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Georgia, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Israel, Italy, Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Turkey and the UK.

Funding includes travel expenses of up to €400 and accommodation expenses of up to €2,000 per month, for between one and six months.

Closing date 13 May 2023 (Forecast)

More information
 

US calls

 

Federal Funding

 

CDMRP - Multiple Sclerosis Research Program (MSRP)

Funded programs: Clinical Trial Award; Early Investigator Research Award; Exploration - Hypothesis Development Award; Investigator-Initiated Research Award

Upcoming deadlines:

LOI - 24th July, 5pm ET; Full application - 6th October, 11:59 ET. Early Investigator Research Award.

LOI - 8th June, 5pm ET; Full application - 6th October, 11:59 ET. Clinical Trial Award; Exploration - Hypothesis Development Award; Investigator-Initiated Research Award

Abstract: The MSRP is designed to provide support for pioneering concepts and high-impact research that are relevant to the prevention, etiology, pathogenesis, assessment, and treatment of multiple sclerosis (MS) to ultimately lessen its personal and societal impact.

More infomation 

 

CDMRP - Pancreatic Cancer Research Program (PCRP)

Funded programs: Idea Development Award; Translational Research Partnership Award

Upcoming deadlines: LOI - 10th July, 5pm ET; Full application - 5th October, 11:59 ET.

Abstract: The goal of the PCARP is to reduce the burden of pancreatic cancer among Service Members, Veterans, their families, and the American public. The mission of the PCARP is to promote rigorous, innovative, high-impact research that leads to earlier pancreatic cancer diagnosis, new therapeutic tools, and improved outcomes.

More information 

 

CDMRP - Bone Marrow Failure Research Program (BMFRP)

Funded programs: Idea Development Award; Investigator-Initiated Research Award

Upcoming deadlines: LOI - 21st June, 5pm ET; Full application - 20th September, 11:59 ET.

Abstract: The vision of the BMFRP is to understand and cure bone marrow failure (BMF) diseases. Toward that end, the program challenges the scientific community to design innovative research approaches based on sound scientific evidence that will advance the understanding and treatment of inherited and acquired BMF diseases.

More information 

 

CDMRP - Peer Reviewed Orthopaedic Research Program (PRORP)

Funded programs: Clinical Trial Award; Applied Research Award; Clinical Translation Research Award.

Upcoming deadlines: LOI - 24th July, 5pm ET; Full application - 6th October, 11:59 ET.

Abstract: The FY23 PRORP challenges the scientific community to address the most significant gaps in care for the leading burden of injury and for facilitating return to duty. The program intends to support high-impact and clinically relevant research to advance the optimal treatment and rehabilitation from musculoskeletal injuries (excluding spinal cord injuries) sustained during combat and service-related activities. It is expected that research findings would also benefit the general population. Applications involving multidisciplinary collaborations among academia, industry, the military services, the U.S. Department of Veterans Affairs (VA), and/or other federal agencies are highly encouraged.

More infomation

 

NIH - Understanding Persistent Oral Human Papillomavirus and Human Immunodeficiency Virus Co-infection and Its Role with Oropharyngeal Cancer Induction (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity IDs: RFA-DE-24-002, RFA-DE-24-001

Upcoming deadlines: Full application - 24th July, 5pm ET

Abstract: The purpose of this Notice of Funding Opportunity (NOFO) is to solicit research to better understand the mechanisms of persistent oral human papillomavirus (HPV) and human immunodeficiency virus (HIV) co-infection as well as its role in the induction and pathogenesis of HPV-associated oropharyngeal cancers (HPV-OPC).

More information

 

 

Foundation

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Association - ALS Prevention Grants

Upcoming deadlines:  LOI - 17 May 2023; Full Application - 19th June 2023

Amount: $400,000USD. Budgets for total costs up to $400,000 (inclusive of both direct and indirect costs) may be requested for a period of 2 years. Indirect costs are limited to 10% of total direct costs.

Eligibility: Senior postdoctoral fellows, defined as fellows who will have been in their current postdoctoral position for at least three years on the date full proposals are due, may apply as a principal investigator. A Letter of Collaboration from the fellow’s mentor will be required at the full proposal stage. Established investigators, early career investigators, and investigators from outside the ALS field are all eligible to apply as a principal investigator.

Abstract: Prevention Grants provide funding to help advance translational science, interventions, and tools that could eventually prevent or delay the onset of ALS. For this funding opportunity, we will accept applications from all scientific disciplines on topics that have the potential to ultimately prevent ALS. In addition to projects focused on ALS, projects that investigate the continuum of  disease spanning ALS and frontotemporal dementia (FTD) are in scope. Please note: This funding opportunity will not support studies intended to identify new ALS-associated genes or new associations between ALS and environmental exposures.

More information

 

One Mind Institute (formerly IMHRO) - One Mind Rising Star Award

Upcoming deadlines:  Full Application - 1st June 2023

Amount: $300,000USD. Each 2023 One Mind Rising Star Award winner will receive a research grant of $300,000 over a three-year project period and eligibility for the One Mind Rising Star Leadership Program, enabling participation in select leadership training, entrepreneurship, media, and networking opportunities/events offered by One Mind.

Eligibility: Applicants must be independent investigators (faculty or equivalent) already employed at the rank of assistant or associate professor (or equivalent) in a non-profit (public or private) academic or non-academic research institution. Applicants should be within 10 years of their initial independent appointment to qualify as an ECI. Applicants will have a doctoral level degree (e.g., MD, PhD, PsyD, PharmD, etc.) with demonstrated academic excellence and research productivity in scientific fields that can be applied to the study of psychiatric disorders. One Mind encourages applications from underrepresented minorities and women. There are no citizenship or geographical restrictions. International applicants are welcome to apply. Pre-doctoral students, postdoctoral fellows, and professors are not eligible to apply. Applicants can apply for the award only one time per year for a maximum of three times in their career.

Abstract: One Mind is offering three (3) 2023 One Mind Rising Star Awards to advance rigorous, evidence-based scientific research with great potential to benefit people living with psychiatric disorders and the mental healthcare system.

The three awards are:

2023 One Mind–Ben Langford and Nicholas Hall Rising Star Award

2023 One Mind–Luther Family Rising Star Award

2023 One Mind–Russ and Stephanie Deyo Rising Star Award

More information 

 

SCCM Research Grants - Society of Critical Care Medicine (SCCM)

Upcoming deadlines:  Full Application - 1st August 2023

Amount: SCCM-Weil Research Grant: Two grants of $50,000 each. Discovery Research Grant: One grant of $100,000.

Eligibility: The principal investigator must be a current SCCM Professional or Select member and must maintain SCCM membership throughout the life of the grant. Applications are encouraged from both junior and established investigators. Only one application may be submitted by each investigator.

Abstract: Obtain funding for projects that advance critical care. The Society of Critical Care Medicine’s research grants offer opportunities for established and junior researchers. Research priorities include projects that address: General principles; Translational research; Basic science/cellular research; Patients and families: survivorship and recovery; Clinical research; Health services and delivery research; or Education research.

More information 

 

Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF) - Research Fellow Award Program

Upcoming deadlines: Full Application - 23rd June 2023

Amount: $150,000USD. Investigators may request up to $75,000 total costs, including up to 10% indirect costs, per year for a two (2) year period (total award is $150,000).

Eligibility: Researchers with a Ph.D., M.D. or equivalent degree at the post-doctorate, clinical fellow, or junior faculty level are encouraged to apply. The following conditions must be met by all applicants: Post-doctorate and medical fellows applying for the award must work under the supervision of a research mentor in the multiple myeloma field. The MMRF Fellowship program is targeted to early career scientists. Applicants must have obtained their highest degree within 10 years of the application date. Applicants may not hold a position higher than Assistant Professor. Applicants who are beginning studies in the multiple myeloma field must have a research sponsor/mentor at their institution who is active in the multiple myeloma field, and who can provide guidance to the applicant in the proposed area of research.

Abstract: The Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF) seeks proposals for the MMRF Research Fellowship Program, an initiative supporting early career researchers at the post-doctorate, medical fellow, or junior faculty levels currently active or interested in research in multiple myeloma. The goal of this initiative is to engage and support early career investigators interested in basic and clinical research focused on multiple myeloma and its precursor conditions, with the goal of advancing our understanding of myeloma disease biology, disease risk, and treatment response and relapse.

More informtion