Published: 31-03-2022 12:47 | Updated: 31-03-2022 12:48

Current calls, week 13, 2022

Tips from Grants Office regarding current calls

Swedish and Nordic calls

 

Anslag för forskning och utvecklingasarbete - Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen Sunnerdahls stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär. Ansökningar som syftar till att förbättra livssituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning prioriteras. Tillämpad forskning som förbättrar situationen för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn och ungdomar själva är delaktiga. Forskning på hög vetenskaplig nivå som är nyskapande och gäller för hela målgrupper prioriteras.

De utdelade beloppen är sammanlagt cirka 3,5 miljoner kronor per år, och medel beviljas en gång per år. Bidrag ges i regel till tio till femton projekt med maximalt drygt 350 000 kronor. Bidrag ges för ett år i taget, men fortsättningsbidrag kan ges under maximalt tre år.

Closing date: 30 April 2022

Further information 

 

Vocational development scholarship - Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Support nurses who want to carry out projects or research aimed at improving or evaluating the care of patients with rheumatic diseases. One scholarship, worth SEK 50,000 is available.

Closing date: 1 May 2022

Further information 

 

Pandemic Antiviral Discovery - Henipanvirus - request for proposals - Novo Nordisk Foundation

Supports projects that seek to elucidate the molecular determinants of henipavirus replication, pathogenesis and transmission for the purpose of developing therapeutic discovery programs targeting virus and host-specific targets important for virus replication. The total available budget is USD 10 million.

Closing date: 5 May 2022

Further information 

 

Swedish Childhood Cancer Foundation

  • Travel grants
  • Grants for organization of research symposia
  • Guest lecturer -  funds visits by prominent international guest lecturers in the field of paediatric oncology.
  • Start-up grants for international, phase III/IV multi center studies on treatments against childhood cancer.
  • Methodological studies and educational courses - enables researchers within the area of paediatric oncology to take up studies and educational courses abroad for up to three months.

Closing date: 16 May 2022

Further information

 

Taste and sensory science - Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

Developing new healthy foods, with less climate impact and less sensitivity to external disturbances, is a first step in achieving a safe and sustainable food supply with reduced climate impact. But this is not enough. The consumer must also be attracted to these foods in order to choose them over others and thus create demand. Here, taste and sensorics are a key factor to success. Formas is therefore announcing funding for applied research projects or development projects that contribute to increased knowledge and development regarding taste and sensorics among actors in the food system. For the results to meet the needs of actors in the food system and create benefits to society, we see great value in collaborations between academia, industry and other actors in society. The projects must therefore be multi-party projects and consist of at least one research performing organisation and at least one needs owner from industry, the public sector or other relevant organisation, such as industry- or special interest groups.

Grants are worth up to SEK 2 million per year for up to three years.

Closing date: 19 May 2022

Further information 

 

Grants for care development - Alzheimer’s Foundation

Grants are intended to improve or facilitate the care, stimulation or supervision of patients with Alzheimer's disease or other dementia diseases. Grants cover up to 50 percent of the total expenses.

Closing date: 20 May 2022

Further information 

 

Call for nominations: Novozymes prize in biotechnology - Novo Nordisk Foundation

The prize aims to raise awareness of basic and applied biotechnology research by recognising European research or technology contributions that benefit the development of biotechnological science for innovative solutions. The prize includes DKK 4.5 million for the winner’s research and a personal award of DKK 500,000.

Closing date: 18 May 2022

Further information 

 

Axlagården Hospice AB utlyser priser till bästa studentuppsatser

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelar för tredje gången pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Urval av pristagare sker efter nominering. Urval av pristagare sker utifrån en bedömning av uppsatsernas innovativitet, vetenskapliga kvalité och kliniska relevans. Uppsatserna förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom området palliativ vård, vård i livets slutskede, hospicevård. Totalt delas sex priser ut till pristagare som examinerat uppsatser på grund- och avancerad nivå. Prissumman som delas ut i form av presentkort är 30 000 kr och fördelas på sex priser om 5 000 kr vardera. Om det är två författare till en uppsats så delas prissumman.

Nomineringsprocess

Lärare (handledare och examinatorer) verksamma vid högskolor och universitet som bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.

 • Uppsatserna ska vara examinerade under 2021 eller vt 2022.

 • Examinatorer och handledare skickar in de uppsatser som man vill nominera. Bifoga en kort motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författaren av uppsatsen.    

 • Nominerande lärare meddelar författarna att de är nominerade

 • Ett lärosäte kan nominera mer än en uppsats.

Prisutdelning

Priserna överlämnas vid en särskild ceremoni arrangerad av Axlagården Hospice. Detta sker i form av ett seminarium där pristagarna kort presenterar sin uppsats (max 20 minuter). Till seminariet inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård. Axlagården bekostar resa och eventuell övernattning i samband med detta.

Tidplan

Uppsatserna som nomineras för pris hösten 2022 ska vara insända senast den 15 september till studentuppsats@axlagården.se.

Ytterligare information 

European calls

 

Early-career researcher bridge fund, Alzheimer's Research UK, GB

Alzheimer’s Research UK invites applications for its early-career researcher bridge fund. This supports early-career investigators in dementia research. The aim is to cover funding gaps or to enable early-career researchers to complete a key piece of work for a publication.

The lead applicant must be based at a UK academic or research institution, have a track record in dementia research and plan to develop their career in dementia research. Researchers who hold a tenured position at a UK university or research institute are not eligible to apply, and the scheme does not cover extensions to PhD scholarships, existing projects or to research delayed by difficulties. The lead applicant should identify a co-applicant who is a senior established investigator at the institution where the project will be carried out. Additional co-applicants from institutions outside the UK and from small and medium sized enterprises are permitted.

Grants are worth up to £30,000 each for up to six months full time or up to 12 months part time. The duration may be extended where there is a co-funding arrangement in place.

Closing date: 29 April 2022

More information

 

SHAPES – call 2, Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems, EU

The Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Support Systems invites applications for its call. This aims to extend the capabilities and functionalities of the SHAPES platform, with new types of medical devices and digital solutions, also including internet of things platforms built for e-health applications.

One to two projects will be funded with grants worth up to €50,000 each.

Closing date: 30th of April 2022 at 17:00 CEST

More information

 

Research fellowships, European Society for Medical Oncology, EUR

The European Society for Medical Oncology invites applications for its research fellowships. These support high-quality research projects in either translational or clinical research. Fellowships may be in the following areas:

•translational – aiming to provide training in translational cancer research in European centres and improve career development through collaboration;

•clinical – aiming to provide training in clinical research in European cancer centres, as well as to support the development of clinical oncology research projects.

Eligibility: Applicants must be members of the society and under the age of 40. They must also be oncologists with at least one year of experience in medical, radiation or surgical oncology and currently engaged in cancer research or clinical oncology practice and be proficient in English.

Budget: Fellowships are worth €40,000 over one year. A second year prolongation is possible for translational research fellowships, including an additional €40,000. The host institutes receive €1,000 to cover administration costs.

Closing date: 15 May 2022

More information

 

Research grants, Cure Parkinson’s Trust, GB

The Cure Parkinson’s Trust invites applications for its research grants. These support laboratory or clinical research projects that have the potential to cure Parkinson’s disease. Applications must be for research that slows, stops or reverses underlying disease progression. Priority is given to research which has potential to translate into the clinic within five years. Applications are invited world wide.

Budget: Grants are worth up to £250,000 each.

Closing date: 27 May 2022

More information

US calls

 

Federal Funding agencies

 

Paediatric immune system – ontogeny and development (R01 clinical trial not allowed), NIH: Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, US

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to correlate immune system development patterns between two or more age groups - neonates, infants, and children and adolescents and further understand the impact of infectious diseases, microbiome and environmental factors on the ontogeny and development of the pediatric immune system, from birth, transitioning into adolescence and adulthood with the focus of impact during pregnancy and post-natal period.

Closing date: October 5, 2022, February 5 2023, October 5, 2023, February 5, 2024 apply. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-21-248

Further information 

 

BRAIN initiative – research on the ethical implications of advancements in neurotechnology and brain science (R01 clinical trial optional), NIH: National Institute of Mental Health, US

Guided by the goals established in BRAIN 2025: A Scientific Vision and reinforced by the Advisory Council to the Director Working Group on BRAIN 2.0 Neuroethics Subgroup, this Funding Opportunity Announcement (FOA) from the NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative is intended to support efforts addressing core ethical issues associated with research focused on the human brain and resulting from emerging technologies and advancements supported by the BRAIN Initiative. This FOA encourages research project grant applications from multi-disciplinary teams focused on key ethical issues associated with BRAIN Initiative supported research areas. Efforts supported under this FOA are intended to be both complementary and integrative with the transformative, breakthrough neuroscience discoveries supported through the BRAIN Initiative.

Closing date: October 11, 2022. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-MH-21-205

Further information 

 

Dementia care and caregiver support intervention research (R01 clinical trial required), NIH: National Institute on Aging

his Funding Opportunity Announcement (FOA) solicits mechanism-focused dementia care and caregiver support intervention development research at Stages I through V of the NIH Stage Model to address the care needs and promote the health, function, and well-being of persons with Alzheimer’s disease (AD) and Alzheimer’s disease-related dementias (ADRD) and of those providing their care. The NIH Stage Model offers a framework to: (1) support development of efficacious interventions that are defined by their principles; and (2) ensure that these efficacious interventions can be administered in the community or in health systems with fidelity to the intervention’s principles. This includes the development, testing, and validation of scalable training materials and procedures so that these interventions can be delivered with fidelity in community settings or health systems. Settings can include the home, community, or formal care settings, such as nursing homes, assisted living facilities, nursing and rehabilitation centers, hospitals, adult day care, and specialized hospice settings. The overarching purpose of this FOA is to help to lay the groundwork for real-world implementation of AD/ADRD care and caregiving interventions.

Closing date: October 11, 2022, February 10, 2023, October 10, 2023, February 13, 2024. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-21-307

Further information

 

Foundations

Irvington postdoctoral fellowships, Cancer Research Institute, US

The Cancer Research Institute invites applications for the Irvington postdoctoral fellowships. These support career development and supports laboratory research for promising young scientists working under the mentorship of leading immunologists. Two types are available:

•postdoctoral fellowship;

•postdoctoral fellowship to promote racial diversity – aimed at underrepresented minorities at leading universities and research centres around the world.

Applicants must be working in areas directly related to immunology or cancer immunology. They must have a doctoral degree and less than five years’ relevant postdoctoral experience, with the exception of MD applicants. Projects must be conducted under a sponsor who holds a formal appointment at the host institution. The fellowship may be taken in the US or abroad, but must be conducted at a non-profit institution. There are no citizenship restrictions.

Fellows receive up to USD 186,000 over three years to cover the cost of salary, insurance, and other research-related expenses, such as travel to conferences and meetings.

Closing date: 1 September 2022

Further information

 

Research grant – AARG, Alzheimer's Association, US

The Alzheimer's Association invites letters of intent for its research grant. This enables newly independent investigators to develop preliminary or pilot data, to test procedures and to develop hypotheses. The intent is to support early-career development that will lay the groundwork for future research grant applications to federal or other funding entities.

Applicants must be assistant professors or above at their respective institution. They must have less than 15 years of research experience after receipt of their terminal degree. Young scientists from underrepresented groups are encouraged to apply.

Grants are each worth up to USD 150,000 for two to three years and covers small equipment, laboratory equipment, computer software, laboratory animals, salary for the principal investigator and travel costs. Requests in any given year may not exceed USD 60,000.

Closing date: 21 August 2022 (Forecast)

Further information