Published: 14-03-2024 12:14 | Updated: 14-03-2024 12:14

Current calls, week 11, 2024

Tips from KI Grants Office regarding current calls

Swedish and Nordic calls

 

Starting Grant - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) 

SSMF Starting Grant syftar till att ge yngre, lovande medicinska forskare möjlighet att etablera sig och bli självständiga forskare. Stödet riktar sig till dem med postdoktoral meritering och omfattar lönemedel och tillhörande driftsanslag. Forskningen kan bedrivas på heltid. Forskningen kan även bedrivas på halvtid i kombination med klinisk tjänstgöring på halvtid, exempelvis för forskande läkare. Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. SSMF stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning.  Anslagsperioden är fyra år och dispositionstiden för bidraget är fem år. 

Closing date: April 15, 2024 

More infornation

 

Consolidator Grant - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) 

Syftet med SSMF Consolidator Grant är att ge framstående forskare inom medicin möjlighet att stärka sin position som självständiga forskare. Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. SSMF stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Det totala anslagsbeloppet är 11 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader. Anslagsperioden är fem år och dispositionstiden för bidraget är sex år. 

Closing date: April 15, 2024 

More information 

 

Kliniska behandlingsstudier - Cancerfonden

Stöder studier som prospektivt rekryterar cancerpatienter för behandling efter diagnos, inklusive olika terapimodaliteter och kombinationer av dessa. Studierna kan bedrivas inom olika kliniska discipliner, exempelvis onkologi, kirurgi, vårdvetenskap, palliativ vård eller rehabilitering. Utlysningen inkluderar akademiskt initierade fas I/II studier, randomiserade interventionsstudier och implementeringsstudier. Studier som har initierats och finansieras av företag samt projekt som huvudsakligen gäller primärprevention eller diagnostik omfattas inte av den här utlysningen. 

För att söka och erhålla anslag för Klinisk behandlingsforskning krävs anställning vid svenskt lärosäte/ vårdinrättning med lön motsvarande minst 20% tjänstgöring. Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället.

Closing date: April 25, 2024

More information 

 

Planeringsbidrag - Cancerfonden

Syftar till att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk eller ämnesmässig tillhörighet, för att öka samarbete och informationsutbyte och att underlätta planering av flercenterstudier. Ordinarie anslag kan beviljas från 50 000 kr till maximalt 250 000 kronor per år, främst beroende på planeringsgruppens storlek och verksamhet. 

Closing date: April 25, 2024

More information 

 

Stipendier - Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi 

Stöder sjuksköterskor till utveckling av vården av urologiska patienter. Stipendier kan sökas för resor för konferenser, utvecklings- och förbättringsarbeten, kurser, utbildningar och hospiteringar. Behöriga att söka är legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom urologi och har varit medlemmar i föreningen i minst ett år. Den totala budgeten är SEK 30,000 per år.

Closing date: April 30, 2024

More information 

 

Stipendier - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)

SFMR samarbetar med flera företag för att möjliggöra stipendieutdelning till forskning inom radiologi i Sverige. Stipendierna kan sökas av medlemmar i SFMR i syfte att forska, resa på kongresser eller på annat sätt förkovra sig. 

Closing date: April 30, 2024

More information 

 

Resebidrag - Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO)

Resebidraget är avsett för deltagande i en tumörinriktad kurs eller besök på en vårdenhet, i Sverige eller utomlands, där bidragsmottagaren kan inhämta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta på den egna vårdenheten och för SDKO:s övriga medlemmar. I förlängningen är syftet med resebidraget att öka kompetensen i svensk sjukvård om utredning och behandling av olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier. Behöriga att söka är medlemmar i SDKO som är kliniskt verksamma vid kliniker där patienter med hudtumörer och vaskulära anomalier handläggs. Resebidraget ska användas till att täcka hela eller delar av erlagda kostnaderna för resa och boende under besöket. Resebidraget ska användas inom 12 månader från att det utdelats. Ansökan skickas elektroniskt till SDKO:s sekreterare: katarina.odlind@regiondalarna.se 

Closing date: April 30, 2024.

More information 

Research project – FORTE, Joint Programming Initiative More Years, Better Lives (JPI MYBL)

Call is open for research on labour force shortages within the long-term care sector, with a special focus on working situation, digitalisation and studies that compare cross national differences and similarities in different member states. Projects are expected to contribute to solutions that improve the likelihood of retaining and increasing the numbers of care workers and supporting them in their everyday work. Proposals must address all three research topics outlined below, paying particular attention to cross-cutting issues of gender, ethnicity and social inclusion: (i) Working situation; (ii) The role of Artificial Intelligence (AI) and associated digital technologies; (iii) Cross-national differences and similarities within different welfare systems. Only transnational projects will be funded. Each application must involve at least three qualified applicants from three or more participating countries. The Swedish funding is made within the framework of the national research programme on working life operated by Forte, in cooperation with Elderly and ageing – one of the areas where Forte coordinate the research in Sweden. 

Closing date: May 14, 2024

More information 

 

Den 7-27 mars kan författare av kurslitteratur och läromedel söka Läromedelsförfattarnas resestipendium

Många lärare, forskare och andra på universitet och högskolor är även författare. Stipendiet syftar till att du ska kunna resa iväg för att höja din kompetens. Beloppet är 10 000 kr per stipendiat.

Som författare kan du ofta göra ditt jobb hemifrån, men det räcker inte alltid – ibland behövs något annat. Kanske behöver du tid att skriva avskilt, kanske har du sett en konferens som skulle kunna förstärka din kompetens, eller så behöver du besöka en specifik plats för att studera något du skriver om. Oavsett vad det är du behöver hoppas vi, med det här resestipendiet, kunna bidra till att ta ditt författarskap framåt.

Mer information om resestipendiet

 

European calls

 

Research grants - Osteosynthesis and Trauma Care Foundation (OTC Foundation)

These provide trauma surgeons and basic scientists with seed and start-up funding for promising research projects in the field of orthopaedic trauma surgery.

The main topic for 2024 grant proposals is Fracture-Related Infection. The subject areas in which proposals are invited include:

  • Diagnostics; including pre-, intra-, and post-operative methodologies
  • Therapeutics strategies; including optimization of host factors, biomaterials, coatings, phages, local antimicrobial therapies, and alternative approaches such as vaccines
  • Data sets; including big data, omics, and high dimensional data collection for clinical outcomes; and pre-clinical model database for basic research on infection
  • Classification system
  • Clinical trials or registries feasible to study FRIs

Closing date: 15 April 2024

More information 

 

Swiss Bridge award - Swiss Bridge Foundation

Swiss Bridge is a private foundation with the purpose to seek support for cancer research. Since 2000, the Swiss Bridge Award has been granted to support high-quality cancer research projects in Europe. This year, young investigators with projects focusing on early phase clinical trials are eligible for application.

Closing date (pre-application): 30 April 2024

More information 

 

Eppendorf and Science prize for neurobiology - Eppendorf AG

The Eppendorf AG, in collaboration with the American Association for the Advancement of Science, invites entries for their prize for neurobiology. This recognises international neurobiological research based on methods of molecular and cell biology conducted during the past three years.

Neurobiologists with an advanced degree received in the last 10 years, who are not older than 35 years, may apply. Applicants must have performed or directed the work described in the essay.

Closing date: 15 June 2024

More information 

 

Yves Cotrel Foundation research grants on idiopathic scoliosis - Institut de France

The Yves Cotrel Foundation invites applications for its research grants. These support research projects on
the aetiology of idiopathic scoliosis. Projects should focus on identifying the causes and mechanisms of scoliosis development, and basic science related to degenerative scoliosis, as well as defining the idiopathic scoliosis phenotype. All research fields are eligible.

Closing date: 19 April 2024

More information 

 

Bob Pinedo cancer care award - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) invites nominations for the Bob Pinedo cancer care award. This recognises an internationally acclaimed researcher or research team currently active in the field of translational cancer research and compassionate cancer patient care.

Closing date: 15 May 2024

More information

 

US calls

 

Federal Funding
 

Notice of Special Interest (NOSI): Myelin plasticity in sculping addiction neurocircuitry

Funding Opportunity ID: NOT-DA-25-028

Upcoming deadlines: Standard dates apply until 08 January 2027.

Abstract: The purpose of this Notice of Special Interest (NOSI) is to encourage innovative research on the roles of oligodendrocytes and myelination in addiction-related neurocircuit functions. Research Objectives include: Understanding how acute or chronic substance use affects oligodendrocyte dynamics and myelination homeostasis throughout different stages of life; Investigating mechanisms of microglia-regulated myelin growth and integrity in the context of SUD; Investigating how CNS resident cells mediate myelin dynamics and their interactions with extracellular matrix components in the context of SUD; Targeting neuromodulation therapy to modulate neural activity required for myelination in the neurocircuitry of addiction; Exploring molecular and cellular signaling pathways that mediate myelin dynamics; and Leveraging tools and in vivo imaging studies to understand the dynamics of myelination in the context of SUD.

More infomation

 

CDMRP – Military Burn Research Program (MBRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Patient-Centered Research Award; Therapeutic/Diagnostic Development Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the MBRP to support advanced technology development to improve burn care outcomes. The MBRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. The FY24 MBRP funding opportunity announcements for the following award mechanisms will be posted on the Grants.gov website. Applications submitted to the FY24 MBRP must address one or more of the following Focus Areas: Atypical burns; Burn knowledge products; and Burn injury-related complications.

More information

 

CDMRP – Multiple Sclerosis Research Program (MSRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Clinical Trial Award; Early Investigator Research Award; Exploration - Hypothesis Development Award; Investigator-Initiated Research Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the MSRP to support innovative and impactful research that addresses fundamental issues and gaps in Multiple Sclerosis (MS). The MSRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. The FY24 MSRP funding opportunity announcements for the following award mechanisms will be posted on the Grants.gov website. 

More information 

 

CDMRP – Pancreatic Cancer Research Program (PCARP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Idea Development Award; Translational Research Partnership Award; Focused Pilot Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the PCARP to support research of exceptional scientific merit and innovation with high impact that focuses on pancreatic cancer. The PCARP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. The FY24 PCARP funding opportunity announcements for the following award mechanisms will be posted on the Grants.gov website. 

More information

 

Notice of Special Interest (NOSI): Mechanisms of Osteoarthritis 

Funding Opportunity ID: NOT-AG-24-002

Upcoming deadlines: Standard dates apply until 08 May 2027.

Abstract: This Notice of Special Interest (NOSI) invites applications on research employing genetically defined and/or modified mouse models, other animal models such as dogs and monkeys, or archived human joint tissues to explore the biological mechanisms underlying the initiation and progression of osteoarthritis (OA). While aging is an important risk factor for osteoarthritis, research efforts in the past have focused primarily on the more advanced stages of osteoarthritis. Relatively little is understood about the initial changes triggering disease etiology and early progression. This NOSI is intended to encourage novel approaches to accelerate development and characterization of emerging or under-explored models as well as testing hypotheses that will lead to an improved understanding of the origins and mechanisms (both mechanical and molecular) mediating osteoarthritic progression or testing various therapeutic interventions for osteoarthritis.

More information 

 

 

Foundation

American Association for Cancer Research (AACR), US – Triple Negative Breast Cancer Research Foundation-AACR Nextgen Grant for Transformative Cancer Research

Upcoming deadlines: LOI – 16th May, 2024; Full application - 13th August, 2024

Amount: $450,000 total. $150,000 per year over a 3-year period. 10% of funds may be used to cover indirect costs.

Eligibility: At the start of the grant term on November 1, 2024, applicants must: Hold a tenure-eligible appointment (or equivalent, if institution does not follow a tenure system) at the rank of assistant professor (appointments such as research assistant professor, adjunct assistant professor, assistant professor research track, visiting professor, or instructor are not eligible. Applicants that have progressed to associate professor appointments are also not eligible). If eligibility is based on a future position, the position must be confirmed at the time of submission and CANNOT be contingent upon receiving this grant. If the future position is at a different institution than the applicant’s current institution, the applicant must contact the AACR’s Scientific Review and Grants Administration Department (AACR’s RGA) at grants@aacr.org before submitting their Letter of Intent for information on additional verification materials/signatures that may be required. Have held a tenure-eligible assistant professor appointment for no more than three years (i.e., cannot have held a tenure-eligible appointment prior to November 1, 2021). Applicants must be AACR Active members in good standing (dues paid for the current year).

Abstract: The Triple Negative Breast Cancer Foundation (TNBCF)-AACR NextGen Grant for Transformative Cancer Research represent the AACR’s flagship funding initiative to stimulate highly innovative research from young investigators. This grant mechanism is intended to promote and support creative, paradigm shifting cancer research that may not be funded through conventional channels. It is expected that these grants will catalyze significant scientific discoveries and help talented young investigators gain scientific independence. While the research proposed for funding may be basic, translational, or clinical in nature in any area of cancer research, the 2024 TNBCF-AACR NextGen Grant will be awarded only to triple negative breast cancer-focused projects.

Website

 

Critical Path Institute, US – Translational Therapeutics Accelerator (TRxA) BRIDGe Awards 

Upcoming deadlines: LOI – 31st March, 2024; Full application - 26th August, 2024

Amount: There are three funding levels for TRxA projects:

Stage 1 (Early lead optimization to late lead series): up to $250,000 for one year (total costs)

Stage 2 (Late lead series to selection of clinical candidate): up to $500,000 for one year (total costs)

Stage 3 (Candidate selection through IND enabling studies.): up to $1,000,000 for one year (total costs)

Eligibility: Unrestricted.

Abstract: The Critical Path Institute’s (C-Path) Translational Therapeutics Accelerator (TRxA) is a global drug discovery and development program focused on supporting academic scientists in defining optimal strategies for advancing new, cutting-edge therapeutics from the lab to patients. TRxA’s focus is translating early-stage novel therapeutics into investigational new drug (IND) supporting data packages that garner interest among pharmaceutical companies for licensing opportunities. Projects eligible for TRxA BRIDGe funding and support include early lead optimization through IND-enabling studies of small molecule therapeutics. Biologics, including natural peptides or antibodies, cell and gene therapy applications, and diagnostic and medical devices are not eligible at this time; nor are drug repurposing initiatives. Awards are not limited to specific therapeutic indications.

Website

 

The Cure Starts Now, US – Cancer Research Grant

Upcoming deadlines: Full application – 1st June, 2024

Amount: Up to $100,000 for one year. Grants may be renewed for one year at the request of the investigator and at the recommendation of the Medical Advisory Council Chair. Grants in excess of $100,000 may be conditionally reviewed and approved with the approval of the Medical Advisory Council chair, provided all other requirements are followed. Indirect costs are not covered by this grant. 

Eligibility: Unrestricted.

Abstract: The Cure Starts Now represents a grassroots effort dedicated to, not just fighting one cancer, but the elimination of ALL cancers. We believe as the experts do; that in order to truly cure cancer you have to focus on: those cancers that are immune to treatment; those cancers that also affect children; and those cancers that are the biggest bullies with the highest death rate. We call this the Homerun CureTM. The Cure Starts Now Foundation are offering funding for projects whose goal is to eliminate cancer.

Website

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Association, US – Seed Grants 

Upcoming deadlines: LOI – 9th April, 2024; Full application – 20th June, 2024

Amount: $50,000 in total funding over 1 year to conduct preliminary ALS research that will support funding applications from other sources for larger scale and more impactful research projects.

Eligibility: Senior postdoctoral fellows, defined as fellows who have been in their current postdoctoral position for at least 3 years on the date full proposals are due, may apply as a PI.

Established investigators, early career investigators, and investigators from outside the ALS field are all eligible to apply as a PI.

Abstract: Seed Grants provide initial support for projects from across the spectrum of ALS research. These awards were designed to fund one or two critical experiments intended to gather preliminary data that will serve as the basis for larger grants. As such, Seed Grant applicants do not need to have preliminary data in hand but should instead demonstrate a comprehensive understanding of both why the experiments proposed for funding are the key experiments in the short term and how the results can be leveraged to secure follow-on funding in the longer term. Applications from early career investigators in ALS and investigators from outside the field of ALS are encouraged.

Website