Published: 20-10-2021 13:57 | Updated: 20-10-2021 13:58

Congratulations to all MedH researchers awarded in the 2021 KID call

Photo: Hans Braxmeier från Pixabay

Eleven of the seventy reseachers that were granted funding in the 2021 KID Call at Karolinska Institutet are active at the Department of Medicine in Huddinge - Congratulations to all of you!

The Committee for doctoral education has taken a decision regarding the allocation of funds among the applications in the 2021 KID Call. A total of 70 KID applications were granted funding, eleven of those are from MedH. The five highest ranked first-time principal supervisors who have defended their theses in the last 10 years received a larger annual standard amount. Three out of five of these applicants are from MedH; Nicole Marquardt and Andrea Ponzetta at CIM and Niklas Mejhert at the Endocronology unit.

These researchers received 100 percent of KID funding for a doctoral student:

Nicole Marquardt at the Center for Infectious Medicine for "Kartläggning av NK‐cellers heterogenitet och funktion i människans lunga i hälsa och sjukdom"

Andrea Ponzetta at the Center for Infectious Medicine for "Dynamiska förändringar av immunlandskapet i gastroesofageal cancer som en ny parameter för patientklassificering och behandling" 

Niklas Mejhert at the Endocrinology unit for "Kopplingen mellan fettcellsheterogenitet och kardiometabola sjukdomar"

These researchers received 50 percent of KID funding for a doctoral student:

Marcus Buggert for "Funktionella landskapet för humana residenta minnes CD8+ T‐celler i hälsa och kronisk sjukdom"

Mattias Carlsten for "Genetisk modifiering av NK celler för ökad persistens och anti‐tumör effekt"

Malin Flodström Tullberg at the Center for Infectious Medicine for "Identifiering av biomarkörer för beta‐cellskada medelst icke‐invasiva metoder"

Petter Höglund for "Betydelsen av SHP‐1 för styrning av NK‐cellsutveckling och funktion"

Vanessa Lundin for "Studier av Molekylära Mekanismer i Myeloida Sjukdomar"

Piotr Nowak for "Studier av HIV reservoir i kliniska kohorter".

Hong Qian for "Det molekylära samspelet mellan leukemiska stamceller och deras mikromiljö i akut myeloisk leukemi"

Tim Willinger for "Makrofagers funktion i lunghälsa och sjukdom"