Lectures and seminars TA-seminarium: Marike Gabrielson

04-05-2023 10:00 am Add to iCal
Campus Solna WARGENTIN instead of N3

Välkommen till ett TA-seminarium med Marike Gabrielson! Welcome to a popular scientific lecture in Swedish.

Titel: Tema bröstcancer, tumörbiologi, mammografisk brösttäthet, planerad forskning och framtida kliniska projekt

Contact