Other Seminarium om biologiska läkemedel del 2

24-03-2021 9:00 am - 10:45 am Add to iCal
Online

Seminarierna arrangeras inom ramen för Vinnovas program Biologiska läkemedel.

Det finns stora möjligheter med användning av biologiska läkemedel i den svenska sjukvården. För att lyckas behövs starkare koppling mellan forskning, näringsliv och sjukvård, ett utvecklat internationellt samarbete och fokus på att utveckla ny individanpassad diagnostik och behandling.

Agenda

Moderator Karin Aase, Vinnova

  • Inledning om sjukvårdens möjligheter och utmaningar med biologiska läkemedel idag och i framtiden.
  • Förutsättningar och möjligheter för ATMP, Johan Hyllner, AstraZeneca'
  • Aktörer från läkemedelsindustri, forskning, myndigheter och innovationsmiljöer presenterar sina perspektiv.
  • Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset
  • CAR-T from EMA approval to clinical practice - the Novartis experience, Rudi Subirà, Novartis
  • Möjligheter och utmaningar med virtuella kliniska prövningar, Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
  • Systemutmaningar kring avancerade terapier, Kristina Kannisto, Karolinska Centrum för Cellterapi
  • Frågestund
  • Prioriteringar och finansieringsmöjligheter inom Horizon Europe och internationellt
  • Nadine Schweizer, Vinnova

Under pauser och efter seminariet finns möjlighet att utforska digitala posters från pågående projekt inom programmet Biologiska läkemedel.

Mer information och anmälan

Contact

Carin Dahlberg Project Coordinator