Lectures and seminars Samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin, hur går vi vidare?

24-10-2022 3:00 pm - 4:30 pm Add to iCal
Online

20 maj 2022 presenterade Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och
genusbaserad utsatthet i akademin ki.se/genusprogrammet Enkätstudien om sexuella trakasserier
och genusbaserad utsatthet i svensk högskolesektor

Samverkansprogrammet bjuder in till två digitala nätverksträffar under hösten 2022 där vi fokuserar på hur lärosätena i nätverket ska gå tillväga för att få ta del av sin respektive data, hur den kan användas i forskning och hur arbetet ska gå vidare, samt pågående projekt i Sverige och Europa. 24 oktober kl 15:00-16:30

Hur enkätdata kan begäras ut från KI, och hur data kan användas Prof. Karin Dahlman Wright, programledare och Christina Björklund, docent, KI När frågan om sexuella trakasserier blir viktig.

Erfarenheter av arbetet med enkätdata samt några resultat från Umeå universitet. Britt-Inger Keisu, docent, sociologi, föreståndare för Umeå Centrum för genusstudier och Johanna Lauri, f.dr, genusvetenskap, postdoktor, Umeå centrum för genusstudie

Om du har frågor om seminarierna vänligen kontakta genusprogrammet@ki.se