Lectures and seminars Monocytes, dendritic cells and myeloid-derived suppressor cells in blood and airways of patients with COVID-19 and influenza – implications for acute infection and long-term symptoms - Sara Falck-Jones

14-06-2022 10:00 am Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Lokal Cerium J7:20 - plan 7 BioClinicum

Half-time seminarium Sara Falck-Jones

Huvudhandledare: Anna Smed Sörensen, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna.

Bihandledare: Anna Färnert, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Niclas Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Jan Albert, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Halvtidsnämnd: Kristina Broliden, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Mattias Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Johan Normark, Umeå universitet, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Contact

Sara Falck-Jones Phd Student