Lectures and seminars KI-Psychology: popular science lectures 2023 20/6

20-06-2023 12:00 pm - 1:00 pm Add to iCal
Campus Solna Eva och Georg Kleinsalen, Solnavägen 9, Solna

During the year, the Department of Psychology (Department of Clinical Neuroscience) at Karolinska Institutet will present current psychological research to an interested public and to colleagues who want an easily digestible summary of the state of research in different areas. It will be about sleep, intelligence, emotions, disease experience, taste, eating disorders, smell, pain, treatment of anxiety and depression, and much more.

The seminar will be held in Swedish.

Titel: Hur påverkar digitala medier vår hälsa och inlärning?

Föreläsare: Professor Lisa Thorell

Barn, ungdomar, och vuxna tillbringar idag alltmer tid framför skärmar såsom datorer, surfplattor och mobiler. I Sverige har vi även en mycket hög grad av digitalisering av skolan med t.ex. digitala läromedel eller fri sökning av information via internet. Till och med förskolorna uppmanas att använda digitala verktyg för de allra minsta barnen. Hur påverkar denna digitalisering av hela samhället egentligen vår hälsa och inlärning? Är risken för negativa effekter större för vissa individer jämfört med andra? Denna föreläsning ger en överblick av det aktuella forskningsläget vad gäller potentiella negativa affekter av digitala medier (dataspel och sociala medier) för vår fysiska och mentala hälsa. Den tar även upp Skolverkets senaste digitaliseringsstrategi och vad forskningen visat avseende sambandet mellan användning av digitala verktyg och inlärning hos både elever i grundskola/gymnasiet och studenter inom högskolan.

Hjärtligt välkomna!

Contact