Conferences and symposiums Karolinska Trauma Network Symposium

30-05-2023 4:30 pm - 6:00 pm Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Jan Lindsten lecture hall, A4:04, Solna

Welcome to the Karolinska Trauma Network Symposium on Tuesday 30 May 2023 between 16:30 and 18:00 at Karolinska University Hospital in Solna. The presentations are held in Swedish.

Programme

"Handläggning, patofysiologi och ny behandling i den tidiga fasen av traumatisk chock och hjärtstopp"

Malin Jonsson Fagerlund, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology, Anesthesiology

"Blödning och kärlskada efter skottskador"

Karolina Nyberger, Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery, Vascular Surgery

Mingle and drinks

"Trombocytfunktion vid massiv transfusion av helblod"

Tommy Batz

"Över- och undertriage vid trauma"

Anna Granström, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology, Anesthesiology and Department of Clinical Science and Education at Södersjukhuset

Contact