Lectures and seminars Hemostasis & Thrombosis Lecture: Johanna Dehlsen Wersäll om Antitrombin mätmetoder

23-05-2024 3:00 pm Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna

Speaker: Johanna Dehlsen Wersäll (Klinisk Kemi)
Title: Fördelar och begränsningar av antitrombin mätmetoder samt DOAC-stopp
Type: Hybrid
Location: NKS D-huset plan 11, rum Björnen (D11-54)