Half-time seminars Half-time Fadiea Al-Aieshy

17-12-2019 1:00 pm Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna BioClinicum (NKS), J3:14 Kerstin Hagenfeldt

Utvärdering av biomarkörer för nya orala antikoagulantia, apixaban och rivaroxaban, för att öka säkerhet och effekt hos enskilda patienter.

Principal Supervisor:

Rickard Malmström, ÖL, Docent