Conferences and symposiums Funktionella besvär efter cancer i lilla bäckenet

21-11-2019 9:00 am to
22-11-2019 5:00 pm Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 1, våning 3, Solnavägen 9


Välkomna till ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering där en fakultet av nationell och internationell ex­pertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Behandling av cancer i lilla bäckenet kan leda till funktionsproblem från tarm och urinvägar samt ge sexuell dysfunktion och smärtor i bäckenregionen. En del av symptomen kan lindras med basala åtgärder men det sker inte alltid rutinmässigt.

För att sprida kunskap om symptom, utredning och behandling anordnar vi i november 2019 ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering. Mötet avser att ta vid efter de uppskattade möten som tidigare anordnats i Malmö i detta viktiga ämne. En fakultet av nationell och internationell expertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Alla oavsett specialitet och profession som är involverade i arbete med patienter med cancer i lilla bäckenet är hjärtligt välkomna.

Målgrupp

Alla, oavsett specialitet och profession, som är involverade i arbete med patienter med cancer i lilla bäckenet är hjärtligt välkomna.

Program

Program och information finns på konferensens webbplats

Registrering

Intresset för mötet Leva efter Bäckencancer har glädjande nog varit mycket stort och möteslokalen är nu fylld till bristningsgränsen. Vi tvingas därför stänga anmälan idag (21 oktober, 2019).

Vill du komma på mötet kan du maila en intresseanmälan till christina.edberg@ki.se så sätts du på väntelista och kommer att meddelas möjlighet att delta i mån av plats (om någon annan avbokar).  

För organisationskommittén
Annika Sjövall
Docent, överläkare, Patientområde Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Processledare kolorektal cancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Contact

Christina Edberg Administrator