Lectures and seminars Environmental and Lifestyle Factors related to Development of Diabetes

18-11-2020 10:00 am - 11:30 am Add to iCal
Online

Webinar in Zoom.
Language: Swedish

Program

  • Introduktion och levnadsvanor (Sofia Carlsson)
  • Kost (Josefin Edwall Löfvenborg)
  • Miljökemikalier (Agneta Åkesson eller Anna Beronius)
  • Metaller (Maria Kippler)
  • Luftföroreningar och buller (Göran Pershagen)
  • Grönområden (Mare Löhmus Sundström)
  • Slutsats och framtida forskningsbehov (Sofia Carlsson)
  • Allmän diskussion och frågestund

Registration: https://forms.gle/qfiHZUL4SfnJhgpV6 

Contact

Sofia Carlsson Senior lecturer