Dissertations Dissertation: Sampath Kumar Narayanan

08-11-2019 9:00 am Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Skandiasalen, Q3:01, Karolinska vägen

A multifactorial approach to targeting signalling pathways in diabetic foot ulcers

Opponent

Katherine Gallagher, Professor, University of Michigan

Examination Board

Leonard Girnita, Karolinska Institutet

Eva Toft, Karolinska Institutet

Jan Eriksson, Uppsala Universitet