Dissertations Dissertation: Petri Rantanen

14-06-2024 9:00 am Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Clarence Crafoord, A5:04. Eugeniavägen 3

Prognostic factors in colorectal cancer

Opponent

Abbas Chabok, Centrum för klinisk forskning, Västmanland, Uppsala Universitet

Examination board

Richard Marsk, Institutionen för kliniska vetenskaper, DS, Karolinska Institutet

Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet

Hanna de la Croix, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Principal supervisor

Ulrik Lindforss, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Co-supervisor

Annika Lindblom, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Caroline Nordenvall, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Anna Martling, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet